Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Verbetering bereikbaarheid Veldhoven

Maandag 17 december 2018

Maandagmiddag 17 december 2018 zijn maatregelen bekend gemaakt om de bereikbaarheid in de Brainportregio Eindhoven, en met name in Veldhoven, te verbeteren. Deze staat onder druk door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven. Het gaat dan onder meer om bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties. De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen.

Oplossingen om drukte op Kempenbaan verminderen

Met drie maatregelen om die bereikbaarheid te verbeteren gaan overheid en bedrijfsleven nu samen aan de slag:

  • De Peter Zuidlaan wordt opengesteld voor georganiseerd vervoer van en naar bedrijventerrein De Run 1000. Hiervoor moet een verkeersbesluit worden genomen. Het ontwerp verkeersbesluit wordt in het Veldhovens Weekblad bekendgemaakt, wordt ter inzage gelegd in het gemeentehuis en via bekendmakingen.
  • De Provincialeweg wordt (gedeeltelijk) afgesloten in één richting. Dat betekent dat verkeer dan vanuit de Provincialeweg niet meer de Kempenbaan op kan. Hiervoor gaat het college van B en W van Veldhoven een verkeersbesluit nemen. Het ontwerp verkeersbesluit hiervoor wordt begin januari in het Veldhovens Weekblad bekendgemaakt. U kunt het ontwerp verkeersbesluit van 10 januari t/m 20 februari 2019 inzien in het gemeentehuis en via bekendmakingen.
  • De directe aansluiting van De Run 2000 op de Kempenbaan (ter hoogte van de aansluiting Provincialeweg) komt te vervallen. De Run 2000 wordt dan via het kruispunt bij De Run 4200 aangesloten op de Kempenbaan. Voordat deze maatregel wordt uitgevoerd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Deze maatregel is een onderdeel van het pakket maatregelen herinrichting Kempenbaan Oost dat begin volgend jaar wordt gepresenteerd.

Nieuwe vormen van vervoer

Overheid en het bedrijfsleven investeren gezamenlijk in maatregelen om een aantal dringende knelpunten aan te pakken:

  • Een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en betere fietsvoorzieningen.
  • Verbeteringen van de bestaande infrastructuur, zoals Kempenbaan West en Kempenbaan Oost, en openbaar vervoer.

Door verkeer op een bepaalde manier te sturen, verbetert de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan (West en Oost).

Bekijk ook

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek