Stemmen bij volmacht

Dinsdag 23 april 2024

De burgemeester van Veldhoven maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 een kiezer bij volmacht mag stemmen binnen het kiesgebied.

Machtiging door schriftelijke aanvraag van een volmachtbewijs

 • Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via de webpagina Volmacht: stemmen door iemand anders.
 • Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op dinsdag 23 april 2024 als kiezer staat geregistreerd. Een kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht aanvragen.
 • Een gemachtigde voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement moet op dinsdag 23 april 2024 als kiezer voor dit orgaan geregistreerd staan.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 • Een kiezer kan een ander die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • Het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas moet door de kiezer worden voorzien van zijn/haar handtekening. Na het invullen van de gegevens van de gemachtigde plaatst ook deze zijn/haar handtekening op dit volmachtbewijs.
 • De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas over aan de gemachtigde.
 • De kiezer geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. Deze kopie moet getoond worden aan de voorzitter van het stembureau wanneer hij/zij het volmachtbewijs overhandigd.
 • Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas of kiezerspas worden omgezet in een volmachtbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde.
 • De verleende volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek