Sociaal ondernemen

Gemeente Veldhoven wil graag meedenken met ondernemers en werkgevers om sociaal ondernemen mede mogelijk te maken. We kennen de weg op de regionale arbeidsmarkt en zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.

Werkgeversdienstverlening

Vanuit de werkgeversdienstverlening bieden we werkgevers ondersteuning bij de invulling van openstaande vacatures waar tevens kansen liggen voor de inwoners van Veldhoven met een hulpvraag in- of naar werk. Onze werkmakelaar kan u hierover informeren. Om personele vraagstukken van werkgevers goed te kunnen beantwoorden, werken we nauw samen met het UWV, Leerwerkloket, gemeenten en Sociale Werkbedrijven die vertegenwoordigd zijn in het werkgeversservicepunt 04Werkt en Huis naar Werk.

Ga voor meer informatie naar:

Onze werkmakelaar kan u hierover informeren.

Social return

Social Return is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer mogelijkheden te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeente Veldhoven vindt het belangrijk dat haar opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van sociale doelstellingen. Het accent ligt op het terrein van werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Return wordt meegenomen in de aanbestedingen van de gemeente. De aanbestedingen worden veelal uitgevoerd door Bizob. Binnen een aan aanbesteding kan als eis gesteld worden dat de gegunde partij een bepaald percentage van de opdrachtsom of loonsom wordt besteed aan Social Return. Vaak wordt dit ingevuld door het aannemen en inzetten van een (nieuwe) medewerker uit de doelgroep op de aanbestede opdracht. Op deze manier wordt werkgelegenheid gecreëerd. Het bieden van leerwerk- en stageplaatsen zijn ook mogelijkheden om te voldoen aan Social Return. Echter ook andere invullingen zijn toegestaan.

De coördinator Social Return Marcel Hendrikx kan u hierover informeren. 

Hulp bij zwaar weer

De coronacrisis, de energiecrisis, de arbeidstekorten laten diepe sporen na bij ondernemers. Weet dat je er niet alleen staat met uw vragen en zorgen. Aarzel niet om hulp te vragen. Er zijn diverse deskundige, onafhankelijke organisaties die je kunnen en graag willen helpen.

Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u al een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Kijk voor meer informatie op de pagina Uitkering voor zelfstandig ondernemers.

Stichting 155-Help-een-bedrijf

Stichting 155 is er voor ondernemers met raad, daad en advies. Jaarlijks helpt deze Stichting ondernemers direct hun situatie te verbeteren. De gemeente Veldhoven is aangesloten bij deze Stichting. Ga voor meer informatie naar Stichting 155.

Kamer van Koophandel

Gaat u met uw bedrijf door een zware tijd. Ontdek wat u kunt doen: doorgaan, schulden oplossen of wellicht stoppen? Kies de oplossing die bij uw situatie past. Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel.

Instituut voor het midden-en kleinbedrijf (IMK)

Een onderneming in zwaar weer kenmerkt zich door kortstondige of langdurige geldnood. Het IMK helpt u bij het vinden van de oplossing, zodat het plezier in ondernemer weer terugkeert. Kijk voor meer informatie op de website van IMK.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek