Stimuleringslening

Woont u in een eigen, bestaande woning in Veldhoven? Dan kunt u een stimuleringslening van maximaal  € 35.000,- aanvragen. Dit geld is bedoeld voor verbeteringen aan uw woning voor langer thuis wonen, duurzaam maken van de woning en asbestsanering.

De stimuleringslening is voor het verhogen van uw wooncomfort. Er zijn 3 soorten verbetermaatregelen:

 • Langer thuis wonen voor oudere inwoners (55+) en (ouders van) inwoners met een beperking, bijvoorbeeld door slaapkamer en badkamer op de begane grond realiseren, deuren verbreden, drempels verwijderen, huiselijke elektronica (domotica) en/of plaatsen van een traplift. Maximale lening: € 35.000,-
 • Duurzaam maken van de woning, bijvoorbeeld met zonnepanelen, isolatie, HR++-glas, zonneboiler en/of warmtepomp. Maximale lening: € 25.000,-
 • Verwijderen en vervangen van asbestdaken, dakgoten en asbestgevels en het uitvoeren van de benodigde constructieve voorzieningen. Maximale lening: € 35.000,-

U kunt ook 2 leningen aanvragen. U combineert dan 2 maatregelen. In totaal kunt u dan maximaal € 35.000,- lenen. Het rentepercentage is 1,4%.

Voorwaarden

 • U bent meerderjarig, verblijfsgerechtigd in Nederland en bewoont een eigen woning binnen de gemeente Veldhoven die bestemd is voor permanente bewoning.
 • U moet de verbetermaatregelen in eigendom aanbrengen. Huur- of leaseconstructies zijn niet mogelijk.

Aanvragen bij de gemeente

Stimuleringslening aanvragen bij de gemeente

De gemeente behandelt alleen complete aanvragen (met alle noodzakelijke bijlagen). U moet de volgende bijlagen meesturen:

 • Offertes van bedrijven voor de verbouwings- en installatiewerkzaamheden
 • Planning van de werkzaamheden
 • Als u de aanvraag samen met uw partner doet: een akkoordverklaring van uw partner (PDF, 129.6 kB)
 • Als u de aanvraag als VVE van een appartementencomplex doet: een bestuursverklaring (PDF, 131.3 kB) en een kopie van de oprichtingsstukken van de VVE

Aanvraagprocedure

Voor het verstrekken van de lening werkt de gemeente Veldhoven samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De aanvraagprocedure is als volgt:

 1. Vraag de stimuleringslening digitaal aan bij de gemeente. De gemeente behandelt alleen volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst
 2. De gemeente toetst of u in aanmerking komt voor de stimuleringslening. Bij een positief besluit krijgt u van ons een toewijzingsbrief
 3. Met deze toewijzingsbrief vraagt u de stimuleringslening aan bij het SVn. Ook dit kan alleen digitaal
 4. Bij een positief besluit door SVn krijgt u de stimuleringslening
 5. SVn voegt de stimuleringslening toe via een bouwdepot. De uitbetaling gebeurt via nota’s, facturen, rekeningen van bedrijven

Uitleg aanvraagprocedure

Bekijk de animaties met uitleg over de aanvraagprocedure: 

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft een fonds met in totaal 2 miljoen euro beschikbaar voor de stimuleringsleningen. Als de pot van 2 miljoen euro op is, wijzen we nieuwe aanvragen helaas af. Door aflossing en eventuele rentebetaling komt er geld terug in het fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Bekijk ook

Vragen?

Neem voor meer informatie contact met ons op via gemeente@veldhoven.nl of via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek