Omgevingsvisie

Samen Ruimte Maken is de kern van onze visie op de fysieke leefomgeving! Samen gaan we ervoor zorgen dat Veldhoven een unieke en fijne stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven. En een stad die haar dorpse kwaliteiten en sociale structuur behoudt en versterkt.

Met onder andere inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn we ruim een jaar bezig geweest om van dromen via ambities tot kernopgaven en keuzes te komen. Dit is vertaald in de ontwerp Omgevingsvisie die op 8 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad. De Omgevingsvisie vindt u op www.omgevingsvisie-veldhoven.nl. Een link naar het document staat ook onderaan deze pagina en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Participatie

Op dinsdag 7 september 2021 was er een online bijeenkomst, waarin een toelichting op de ontwerp Omgevingsvisie werd gegeven en vragen in de chat gesteld konden worden. Online bijeenkomst ontwerp Omgevingsvisie terugkijken. Als start van de formele procedure werd de ontwerp omgevingvisie van 3 september tot 14 oktober 2021 ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingediend.

Omgevingsvisie