Veldhoven-Dorp

Veldhoven-Dorp is een van de 4 oude kerkdorpen waaruit de gemeente Veldhoven is ontstaan. Veldhoven-Dorp heeft een levendig centrum, met veel winkel- en horecavoorzieningen. U vindt er een gemeenschapshuis, een basisschool, het ziekenhuis MMC en enkele grote sportparken. Ook ligt hier de Kempen Campus, met een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en uitgebreide sport- en atletiekvoorzieningen.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenLigging

Begin vorige eeuw was Veldhoven-Dorp nog een echt Kempendorp. Toen het industriële tijdperk aanbrak, vestigden zich aan de doorgaande weg diverse bedrijven, zoals schoen-, steen- en sigarenfabrieken en weverijen. Maar industriëlen en de plaatselijke notabelen bouwden er ook woningen. Dat verklaart de typerende en nog steeds herkenbare lintbebouwing in Veldhoven-Dorp. In 1921 gaat het op in de gemeente Veldhoven.

Veldhoven-Dorp wordt begrensd door de Europalaan en Grote Kerkepad in het noorden, Pegbroeken aan de westkant, de A67 in het zuiden en De Run 5300/4500 aan de oostkant.

Wijkwebsite en social media

Wijk- en buurtblad

Wijkblad ’t Infolijntje Veldhoven-Dorp

  • E-mailadres redactie: infolijntje@gmail.com
  • Tel. 040 - 254 38 98
  • Postadres: Frits Verhagenstraat 3, 5504 CB Veldhoven

Wijkplatform

Het wijkplatform is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Hierin zitten bewoners uit de wijk. Het wijkplatform wil stimuleren dat bewoners actief meedenken en meewerken aan leefbaarheid, veiligheid en sociale en fysieke aspecten van de wijk. Het wijkplatform adviseert gevraagd en ongevraagd over beleidsvraagstukken van de gemeente en de effecten daarvan op de wijk.

Veldhoven-Dorp heeft geen actief wijkplatform. Wilt u een wijkplatform op- of voortzetten, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 14 040.

Wijkaccommodatie

In Veldhoven-Dorp kunt u voor allerlei wijk- en buurtactiviteiten terecht bij:

Gemeenschapshuis d'n Bond / Stichting dorpscentrum Veldhoven
Rapportstraat 29, 5504 BN Veldhoven
Tel: 040 - 253 44 46
www.gemeenschapshuisdnbond.nl

Welkomstborden

In Veldhoven-Dorp staan 4 welkomstborden. Hierop kunt u tegen een kleine vergoeding wijkactiviteiten melden. De locaties zijn: de Plank tussen rotondes Kempenbaan en Locht, hoek Pastorielaan/Abdijlaan, hoek Dorpsstraat/Frans Bekerstraat en hoek Sondervick/ Kromstraat.

Het Veldhovens Muziekkorps beheert de welkomstborden in Veldhoven-Dorp. Voor meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en plaatsing van tekst kijkt u op www.veldhovensmuziekkorps.nl.

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

In Veldhoven zijn er verschillende uitlaatroutes en -terreinen.

  • Langs deze uitlaatroutes en op uitlaatterreinen mag de hond zijn behoefte doen. De gemeente ruimt daar de poep op.
  • Op alle andere plekken Veldhoven, ook op de uitrenterreinen, moet de hondenuitlater de poep opruimen.

Hond uitlaten

Honden moeten altijd aan de lijn lopen. Alleen op de uitlaatterreinen en uitrenterreinen mag de hond loslopen.

Locaties en legenda onderstaande kaart

Kleur/Icoon op de kaart Adressen
Hondenuitlaatterrein - kleur Oranje Uitlaatterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 47.4 kB)
Hondenuitrenterrein - kleur Oranje Uitrenterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 32.0 kB)
Hondenuitlaatroute - Rode streep Hondenuitlaatroute (zie kaart)
Icoon van een hondenpoepbak Plekken hondenpoepbakken in Veldhoven (lijst) (PDF, 52.9 kB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie ontstaat op initiatief van de bewoners van een buurt. Het doel is te zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Merken zij verdachte of onveilige situaties in de buurt? Dan waarschuwen zij de wijkagent, brandweer en andere organisaties. Als het nodig is waarschuwen ze ook de leden van de buurtpreventiegroep.

In Veldhoven-Dorp zijn de volgende buurtpreventieteams actief: 

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen; ‘klassieke’ groepen en WhatsApp-groepen. Cordaad Welzijn ondersteunt (startende) buurtpreventiegroepen.

De volgende informatie hebben wij voor u beschikbaar:

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u ideeën of plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling.

Initiatief voor Veldhoven

Heeft u een ander idee voor uw buurt, wijk of voor heel Veldhoven? Denk aan: een plan om uw straat op te knappen of het moderniseren van een speelplek? Neem het initiatief en deel uw idee met ons via de pagina Initiatief voor Veldhoven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek