Vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Doe eerst de ‘vergunningcheck’ op Omgevingsloket.nl. Meestal weet u daarna of u vergunningvrij mag bouwen. Maar weet u het niet zeker? Of voldoen uw plannen niet aan de welstandscriteria of het bestemmingsplan? U kunt ons dan om advies vragen over uw (concept)plannen. Dat doen we met een vooroverleg.

Vooroverleg

Een vooroverleg is een schriftelijke beoordeling van uw bouwplannen. Een vooroverleg is dus geen gesprek. U stuurt ons de nodige informatie. Dat kan op papier of digitaal. Wij sturen u dan een schriftelijke reactie met advies. Wij controleren onder andere of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Een vooroverleg is niet verplicht. Maar bij grotere of ingewikkelde plannen is het wel nuttig. U voorkomt zo dat we de gevraagde vergunning (gedeeltelijk) weigeren. Of dat we een nodige toestemming niet geven. Uiteindelijk voorkomt u hiermee dat uw plannen vertragen en/of duurder worden.

Prijs

De prijs van een vooroverleg om uw plannen te toetsen is € 100,00. Dit bedrag staat in de Legesverordening

Vooroverleg aanvragen

Wilt u weten of uw plannen kans hebben? U kunt vooroverleg op 2 manieren aanvragen:

Vooroverleg aanvragen per e-mail of post

Stuur ons per e-mail of post:

  • Een duidelijke tekening met de maten en foto's van de huidige situatie
  • Een uitleg bij uw plannen met zo veel mogelijk details
  • het pdf-bestand van de 'vergunningcheck' van het Omgevingsloket online.
  • Het ingevulde formulier aanvragen vooroverleg (PDF, 154.8 kB)

Vooroverleg aanvragen via omgevingsloket.nl

Ga naar www.omgevingsloket.nl. Kies voor particulier of bedrijf, klik op 'Aanvraag/melding' en log in met DigiD. Vul de gevraagde gegevens in en voeg de bijlagen toe. Klik dan onderaan de pagina op de knop ‘openstellen voor bevoegd gezag’. Wij krijgen dan een melding van het Omgevingsloket We behandelen dit als een aanvraag vooroverleg

U krijgt van ons een schriftelijke beoordeling thuisgestuurd, met een advies over het vervolg.

Gesprek na vooroverleg

Heeft u nog vragen na het schriftelijk vooroverleg? Dan is een gesprek mogelijk. Alleen bij heel ingewikkelde en/of grote plannen maken we een afspraak zonder schriftelijk vooroverleg.

Bijzonderheden

  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de (bouw)voorschriften van het Bouwbesluit 2012.
  • Wij beantwoorden graag uw algemene vragen. Bijvoorbeeld of u een bepaalde regel goed heeft begrepen. Maar adviseren over (ontwerp)bouwplannen via de telefoon is echt niet mogelijk.
  • Bespreek uw plannen op tijd met uw buren. Doe dat ook als u vergunningvrij mag bouwen. Dit voorkomt onnodige vertraging of problemen achteraf. Kijk voor meer informatie op de pagina Burenakkoord.
  • Als wij uw aanvraag omgevingsvergunning behandelen, moet u ons een vergoeding betalen. U leest er meer over op de pagina Omgevingsvergunning. Op uw verzoek maken wij, op basis van uw aanvraag vooroverleg, een schriftelijke schatting van de te verwachten kosten.
  • Tip: voer uw plannen duurzaam en natuurvriendelijk uit, maak gebruik van de checklijsten op de pagina Duurzaam (ver)bouwen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek