Wonen in Zilverackers

Oerle-Zuid

Impressie van Oerle-ZuidImpressie van Oerle-Zuid - de eerste fase in het masterplan Zilverackers -  bestaat uit twee woonbuurten die grenzen aan twee oude dorpslinten; de Zandoerleseweg en de Sint Janstraat. Oerle-Zuid biedt ruimte aan zo'n 350 woningen: grote en kleine woonhuizen in verschillende prijscategorieën, appartementen in een beperkt aantal bouwlagen en vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren.

Kenmerken Oerle-Zuid

Oerle-Zuid heeft een afwisselende, karakteristieke bebouwing tussen veel groen. U vindt er ook ‘Zorgcluster Oerle’: een gezondheidscentrum met o.a. een fysiotherapeut, huisarts, wijkzuster en woningen voor mensen met een beperking of zorgindicatie. In het nabije centrum van Oerle vindt u voorzieningen zoals de brede basisschool St. Jan Baptist, dorpscentrum d’Ouw School en verschillende horecagelegenheden. Het centrum van Veldhoven biedt een breed voorzieningenpakket en is gemakkelijk en snel bereikbaar. Tussen de woonbuurten ligt een groen, autovrij uitloopgebied, verbonden met de Oerse bossen. Daar liggen ook sport- en speelvoorzieningen voor kinderen, wandel en recreatievoorzieningen en hondenuitloopterreinen.

Vindt u uw droomhuis in Oerle-Zuid?

Zelf bouwen

Bekijk de pagina Kavels te koop voor de laatste mogelijkheden in Oerle-Zuid om zelf te bouwen.

Sociale huur

In Zorgcluster Oerle worden sociale huurappartementen en -woningen gerealiseerd. Deze zijn eind 2018 gereed.

Social media

Volg het laatste nieuws over Oerle-Zuid op Facebook: www.facebook.com/oerlezuid.

Tekeningen en materialen openbaar gebied

Huysackers

Plankaart HuysackersPlankaart Huysackers - de tweede fase in het masterplan Zilverackers -  biedt ruimte aan maximaal 430 woningen: grote en kleine woonhuizen in alle prijscategorieën en vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren. Huysackers is het meest westelijk gelegen dorp in plangebied Zilverackers, grenzend aan de Zilverbaan.

Duurzaam wonen

Met Huysackers anticipeert de gemeente Veldhoven op de energieagenda van Nederland: alle woningen in Huysackers worden als ‘Nul Op de Meter’ (NOM-)woning uitgevoerd. Dit zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. De woningen in Huysackers krijgen geen gasaansluiting.

Kenmerken Huysackers

Huysackers krijgt midden tussen de bebouwing een gezellige brink waaraan ook de basisschool en wijkvoorzieningen zullen komen. De Roskam - een bestaande straat met enkele woningen - is de centrale ‘dorpsstraat’. Rondom Huysackers komt een landschapspark. Daarin worden bestaande woningen ingepast, vindt berging en afvoer van hemelwater plaats en is er ruimte voor wandelen, spelen en tuinieren.

Wonen in Huysackers

De voorbereidingen voor de bouw van Huysackers zijn in volle gang. Op dit moment is de volgende informatie beschikbaar:

  • In de eerste bouwfase van Huysackers geeft de gemeente 18 particuliere bouwkavels uit. De verkoopsite voor vrije kavels in Huysackers is online. Kijk op www.nieuwbouw-huysackers.nl. U vindt er alle informatie over de 18 vrije kavels die de gemeente verkoopt. Rond de zomervakantie vindt u op deze site ook informatie over de nieuwbouw van projectwoningen (koop en huur). 
  • Projectontwikkelaar Floreffe bouwt in de eerste bouwfase van Huysackers ook 22 sociale huurwoningen, 17 vrije sector huurwoningen en 64 vrije sector koopwoningen. Meer informatie over deze woningen volgt halverwege 2018.
  • Bestemmingsplan Huysackers: Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
  • Beeldkwaliteitplan Huysackers (PDF, 10.3 MB)
  • Stedenbouwkundig plan Huysackers (PDF, 8.2 MB): In het stedenbouwkundig plan worden de kernkwaliteiten van het Brabantse dorp vertaald naar eigentijdse toepassing. Een fictief verhaal over de historische ontwikkeling van Huysackers geeft betekenis aan de ruimtelijke structuur.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek