Wonen in Zilverackers

Oerle-Zuid

Impressie van Oerle-ZuidOerle-Zuid - de eerste fase van de nieuwe woonwijk Zilverackers -  bestaat uit twee woonbuurten die grenzen aan twee oude dorpsstraten; de Zandoerleseweg en de Sint Janstraat. In Oerle-Zuid zijn zo'n 350 grote en kleine woonhuizen en appartementen gebouwd. Een enkele vrije kavel is nog beschikbaar.

Kenmerken Oerle-Zuid

Oerle-Zuid sluit aan bij het dorpse karakter van Oerle met overwegend traditionele woningen tussen veel groen. U vindt er ook ‘residentie 't Stoom’. Deze omvat een gezondheidscentrum met onder andere een fysiotherapeut, huisarts en wijkzuster plus woningen voor mensen met een beperking of zorgindicatie. In het nabije centrum van Oerle vindt u voorzieningen zoals de brede basisschool St. Jan Baptist, dorpscentrum d’Ouw School en verschillende horecagelegenheden. Het centrum van Veldhoven biedt een breed voorzieningenpakket en is gemakkelijk en snel bereikbaar via de Zilverbaan. Tussen de woonbuurten ligt een groen, autovrij uitloopgebied, verbonden met de Oerse bossen. Daar liggen ook sport- en speelvoorzieningen voor kinderen, wandel en recreatievoorzieningen en hondenuitloopterreinen.

Vindt u uw droomhuis in Oerle-Zuid?

Zelf bouwen

Bekijk de pagina Kavels te koop voor de laatste mogelijkheden in Oerle-Zuid om zelf te bouwen.

Sociale huur

Woningcorporatie 'thuis verhuurt in Residentie 't Stoom 29 sociale huurappartementen en 9 sociale huurwoningen.

Social media

Volg het laatste nieuws over Oerle-Zuid op Facebook: www.facebook.com/oerlezuid.

Huysackers

Plankaart HuysackersHuysackers is de tweede fase in de nieuwe woonwijk Zilverackers. De gemeente Veldhoven ontwikkelt deze woonkern samen met Floreffe (een marktpartij, verantwoordelijk voor de bouw van woningen). Huysackers biedt ruimte aan ongeveer 430 woningen voor grote en kleine huishoudens in alle prijscategorieën. Daarbij zijn ook vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren. Huysackers is het meest westelijk gelegen dorp in plangebied Zilverackers, grenzend aan de Zilverbaan.

Duurzaam wonen

Met Huysackers anticipeert de gemeente Veldhoven op de energieagenda van Nederland: alle woningen in Huysackers worden als ‘Nul Op de Meter’ (NOM-)woning uitgevoerd. Dit zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. De woningen in Huysackers krijgen geen gasaansluiting.

Kenmerken Huysackers

Huysackers wordt gebouwd als een traditioneel dorp met in het hart van de bebouwing een gezellige brink waar op termijn ook een basisschool en wijkvoorzieningen zullen komen. De Roskam - een bestaande straat met enkele woningen - is de centrale ‘dorpsstraat’. Rondom Huysackers komt een landschapspark waarin de bestaande woningen worden ingepast en waar ruimte is voor wandelen, spelen en tuinieren.

Wonen in Huysackers

De voorbereidingen voor de bouw van Huysackers zijn in volle gang. Op dit moment is de volgende informatie beschikbaar:

Op www.nieuwbouw-huysackers.nl vindt u informatie over de 18 particuliere bouwkavels die de gemeente uitgeeft in de eerste bouwfase van Huysackers. Op deze website vindt u ook informatie over de nieuwbouw van projectwoningen (koop en huur) van projectontwikkelaar Floreffe. In de eerste bouwfase van Huysackers bouwt deze projectontwikkelaar 22 sociale huurwoningen, 17 vrije sector huurwoningen en 64 vrije sector koopwoningen. Medio 2019 wordt die site aangevuld met verkoopinformatie over de volgende bouwfase.

Beschikbare informatie

Social media

Volg het laatste nieuws op de facebookpagina van Huysackers.

Rondom Huysackers

In de actuele ontwikkelvisie Zilverackers is ruimte voor verschillende woonmilieus, die als gehuchten in een krans rondom Huysackers liggen. De visie biedt ook mogelijkheden voor initiatieven, zoals CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Per medio 2019 is het mogelijk initiatieven aan te dragen bij de gemeente.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek