Wonen in Zilverackers

Oerle-Zuid

Impressie van Oerle-ZuidOerle-Zuid - de eerste fase in het masterplan Zilverackers -  bestaat uit twee woonbuurten die grenzen aan twee oude dorpslinten; de Zandoerleseweg en de Sint Janstraat. Oerle-Zuid biedt ruimte aan zo'n 350 woningen: grote en kleine woonhuizen in verschillende prijscategorieën, appartementen in een beperkt aantal bouwlagen en vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren.

Kenmerken Oerle-Zuid

Oerle-Zuid heeft een afwisselende, karakteristieke bebouwing tussen veel groen. U vindt er ook ‘Zorgcluster Oerle’: een gezondheidscentrum met o.a. een fysiotherapeut, huisarts, wijkzuster en woningen voor mensen met een beperking of zorgindicatie. In het nabije centrum van Oerle vindt u voorzieningen zoals de brede basisschool St. Jan Baptist, dorpscentrum d’Ouw School en verschillende horecagelegenheden. Het centrum van Veldhoven biedt een breed voorzieningenpakket en is gemakkelijk en snel bereikbaar. Tussen de woonbuurten ligt een groen, autovrij uitloopgebied, verbonden met de Oerse bossen. Daar liggen ook sport- en speelvoorzieningen voor kinderen, wandel en recreatievoorzieningen en hondenuitloopterreinen.

Vindt u uw droomhuis in Oerle-Zuid?

Zelf bouwen

Bekijk de pagina Kavels te koop voor de laatste mogelijkheden om zelf te bouwen.

Projectbouw

In Oerle-Zuid worden woningen gebouwd in verschillende projecten. Wilt u weten of hier nog woningen te koop zijn? Neem dan contact op met de projectontwikkelaar/-makelaar via onderstaande links.

Alle woningen in project Bogaerdhoeve  zijn inmiddels verkocht. Dat geldt ook voor de woningen die in CPO/BIEB (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap / Bouwen In Eigen Beheer) zijn gebouwd.

Sociale huur

In Zorgcluster Oerle worden sociale huurappartementen en -woningen gerealiseerd.

Social media

Volg het laatste nieuws over Oerle-Zuid op Facebook: www.facebook.com/oerlezuid.

Tekeningen en materialen openbaar gebied

Huysackers

Plankaart HuysackersHuysackers - de tweede fase in het masterplan Zilverackers -  biedt ruimte aan maximaal 430 woningen: grote en kleine woonhuizen in alle prijscategorieën en vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren. Huysackers is het meest westelijk gelegen dorp in plangebied Zilverackers, grenzend aan de Zilverbaan.

Duurzaam wonen

Met Huysackers anticipeert de gemeente Veldhoven op de energieagenda van Nederland: alle woningen in Huysackers worden als ‘Nul Op de Meter’ (NOM-)woning uitgevoerd. Dit zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. De woningen in Huysackers krijgen geen gasaansluiting.

Kenmerken Huysackers

Huysackers krijgt midden tussen de bebouwing een gezellige brink waaraan ook de basisschool en wijkvoorzieningen zullen komen. De Roskam - een bestaande straat met enkele woningen - is de centrale ‘dorpsstraat’. Rondom Huysackers komt een landschapspark. Daarin worden bestaande woningen ingepast, vindt berging en afvoer van hemelwater plaats en is er ruimte voor wandelen, spelen en tuinieren.

Wonen in Huysackers

De voorbereidingen voor de bouw van Huysackers zijn in volle gang. Op dit moment is de volgende informatie beschikbaar:

  • Bestemmingsplan Huysackers: Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.
  • Stedenbouwkundig plan Huysackers (PDF, 8.2 MB): In het stedenbouwkundig plan worden de kernkwaliteiten van het Brabantse dorp vertaald naar eigentijdse toepassing. Een fictief verhaal over de historische ontwikkeling van Huysackers geeft betekenis aan de ruimtelijke structuur.
  • Ontwerp-beeldkwaliteitsplan Huysackers (PDF, 9.2 MB): Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor Huysackers ligt van 10 november tot en met 21 december ter inzage. Na afronding van deze fase legt het college het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling voor aan de raad. Intussen is de gemeente in overleg met projectontwikkelaars en woningcorporaties om afspraken te maken over de woningen en kavels in Huysackers. Naar verwachting is medio februari 2018 meer informatie over de kavelverkoop beschikbaar en over hoe u op de hoogte kunt blijven van de laatste ontwikkelingen rondom bouwen en wonen in Huysackers.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek