Bestemmingsplan De Run 2012 ASML geluid

Het tweede bestemmingsplan ‘De Run 2012 ASML, geluid’ ziet alleen toe op de nieuw vast te stellen geluidzone. Om de uitbreiding van de inrichting ASML mogelijk te maken dient de geluidzone te worden aangepast. Het bestemmingsplan ‘De Run 2012 ASML, geluid’ voorziet in de vergroting van de huidige geluidzone en vervangt hiermee het geldende bestemmingsplan ‘Zonering bedrijventerrein De Run (ASML en omgeving).

Kenmerk:NL.IMRO.0861.031105derunasmlge
Datum:17 december 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek