Baetsen

Het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van een planologisch en juridisch goede en actuele situatie op het terrein van Baetsen aan de Locht. 

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00035
Datum: 6 september 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Gerechtelijke uitspraak
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek