Cobbeek, d'Ekker en Zonderwijk 2017

Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering van de huidige bestemmingsplannen. Uitgangspunt is het opnieuw vastleggen van bestaande bouw- en gebruiksruimte conform de meest actuele beleidsruimte. Net als bij de huidige bestemmingsplannen, is er enige uitbreidingsruimte en gebruiksvrijheid voor bestaande gebouwen en percelen. Grootschalige nieuwe ontwikkelingen zijn niet mogelijk gemaakt.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00067
Datum:19 december 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek