Veldhoven-dorp 2017

Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering van de huidige bestemmingsplannen voor de kern Veldhoven-Dorp. Omdat voor het winkel-/centrumgebied De Kromstraat een actueel bestemmingsplan geldt, is dit gebied niet meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan 'Veldhoven-Dorp 2017'. Het uitgangspunt van deze actualisering is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden ongewijzigd blijven.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00069
Datum:28 maart 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek