Huysackers

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van het 'eerste' dorp in Zilverackers met maximaal 430 woningen en maatschappelijke voorzieningen in een groen landschap. Het plangebied is gelegen ten westen van de bestaande kern van Veldhoven. Aan de westzijde grenst het plangebied tegen het voorziene tracé van de Zilverbaan. Verder is het plangebied globaal gelegen ten zuiden van de Eindhovensebaan en ten noorden van het Grote Kerkepad.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00081
Datum:24 oktober 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek