Zandven-West, Veldhoven

In dit bestemmingsplan staan regels voor de bestemming van woningen op de strook grond direct grenzend aan het Blauwven en zelfstandige bedrijfsruimten op de kavels aan de zijde van het Zandven. De eerdere bestemming van dit gebied was gecombineerde bedrijfs- en woonwerkkavels.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00108
Datum:17 december 2019
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek