Omgevingsvergunning Herinrichting Hoofdwegen Zonderwijk

In de wijk Zonderwijk worden de hoofdwegen heringericht. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juli 2013 het plan voor herinrichting van de hoofdwegen in Zonderwijk vastgesteld. De uitvoering wijkt af van de planvoorschriften van het nog ten dele geldende bestemmingsplan ‘Zonderwijk 1973’. Daarom wordt een omgevingsvergunningprocedure met een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (Wabo-projectbesluit) gevolgd.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.PB00005
Datum:17 december 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek