Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Speciaal voor jongeren uit Veldhoven is er het Jongerenpunt.

Voor ouders, kinderen, professionals en vrijwilligers

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit Veldhoven. Daarnaast kunnen ook professionals en vrijwilligers die met jeugd werken hun vragen stellen bij het CJG.

Ervaart u of uw kind problemen bij het opvoeden of opgroeien? Of heeft u vragen? Dan kunt u voor informatie en hulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een medewerker gaat met u in gesprek en kijkt samen met u welke ondersteuning het beste past. Zijn er meerdere vragen of problemen of is het een complexe vraag? Dan kan de medewerker van het CJG er in overleg met u voor kiezen om een zorgprofessional van de gemeente te laten meedenken of het te laten overnemen. Meer informatie vindt u onder Jeugdhulp.

Een vraag stellen aan het CJG

Wanneer u een vraag heeft kunt u deze via de website en telefonisch stellen.

  • Website: www.cjgveldhoven.nl (op deze website staat ook veel informatie over diverse onderwerpen)
  • Telefoon: 040 - 258 41 13 (maandag - vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

Medewerkers van het CJG zijn ook regelmatig aanwezig op de scholen in Veldhoven. U kunt via school in contact komen met het schoolmaatschappelijk werk of een jeugdverpleegkundige.

Wie werken er voor het CJG?

Het CJG is een samenwerking van verschillende organisaties in Veldhoven die een taak hebben op het gebied van preventie en opvoedingsondersteuning. De deelnemende partners zijn: Zuidzorg, GGD Brabant-Zuidoost, Lumens Veldhoven, Cordaad Welzijn en MEE Zuidoost-Brabant.

Jongerenpunt

Speciaal voor jongeren uit Veldhoven is er het Jongerenpunt. Op www.jongerenpuntveldhoven.nl staat informatie over onderwerpen als drugs, uitgaan, seksualiteit en vrije tijd. Via de website kunnen jongeren een vraag stellen. Leerlingen van het Sondervick-college kunnen ook binnenlopen op het zorgplein in gebouw D, daar zijn vaak medewerkers van het Jongerenpunt aanwezig.

Volg CJG en het Jongerenpunt op Facebook

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek