Energietoeslag

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag. Voor kamerbewoners is de totale toeslag € 700,- en voor alle anderen € 1.300,-. In een eerder besluit van de regering was dit € 200,- voor kamerbewoners en € 800,- voor alle anderen. De bedragen uit het eerdere besluit zijn nu dus verhoogd met € 500,-.

Let op!Heeft u een bijstandsuitkering? En krijgt u in november en december €190 korting op uw energierekening? Dan hoeft u deze korting niet als inkomen aan ons door te geven.

Let op!Over het uitbetalen van energietoeslag in 2023 is nog niets bekend. Wij delen hier nieuwe informatie zodra er meer bekend is.

Let op, de energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag. Bent u een kamerbewoner met een commerciële huurovereenkomst? Dan ontvangt u maximaal € 700,-.

Online aanvragen energietoeslag

Een laag inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van het sociaal minimum. Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als inkomen gezien. Voor deze regeling kijken we alleen naar het inkomen en niet naar vermogen. Aanvragen kan tot 1 januari 2023.

Inkomensgrenzen per maand (excl. vakantietoeslag), 120% bijstandsnorm
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.256,08 netto € 1.397,27 netto
Samenwonend/Gehuwd € 1.794,40 netto € 1.892,81 netto

Twijfelt u of u een inkomen heeft onder de inkomensgrens? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen en beoordelen wij uw aanvraag.

Let op!Ook inwoners met een inkomen van 120 tot 130 procent van de bijstandsnorm kunnen binnenkort misschien energietoeslag krijgen. Daar werken we aan maar hebben we nog niets over besloten. We laten het u weten zodra we een besluit hebben genomen. Houd deze pagina en het Gemeentenieuws in Veldhovens Weekblad in de gaten. Het heeft nu nog geen zin om een aanvraag te doen als u tot de groep van 120 tot 130 procent behoort.

Let op!De periode waarin u energietoeslag kunt aanvragen over 2022 is verlengd tot 1 januari 2023. (Dit was 1 december 2022.)

Vraag energietoeslag aan

Heeft u moeite met het online aanvragen van de energietoeslag? U kunt een papieren aanvraagformulier met uitleg ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (Meiveld 1). U kunt ook bellen naar 14 040. Wij sturen het aanvraagformulier dan op.

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch?

Sommige mensen hebben de energietoeslag automatisch via de gemeente ontvangen. U ontvangt de toeslag automatisch als:

 • U een bijstandsuitkering ontvangt
 • U een Bbz-uitkering ontvangt
 • U in het afgelopen jaar (tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2022) bijzondere bijstand of de meedoenregeling heeft ontvangen
 • U deelneemt aan de collectieve zorgverzekering in 2022
 • U een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangt.

Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering, of bent u bekend bij Schulddienstverlening? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch, maar dan heeft u van ons een brief gehad om de toeslag aan te kunnen vragen.

Wanneer wordt de energietoeslag betaald?

Vraagt u de energietoeslag aan via het aanvraagformulier en wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de toeslag zo snel mogelijk. Maar iedereen die hier recht op heeft, ontvangt de toeslag nog dit jaar.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Niet iedereen heeft recht op de energietoeslag. U komt niet in aanmerking als u:

 • Een inkomen heeft boven de inkomensgrens
 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent
 • In een wooninstelling woont
 • Dak- of thuisloos bent
 • Ingeschreven staat met een briefadres
 • De toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing)

Behoort u tot een van de uitgesloten doelgroepen en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met ons op, mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Bent u bekend met de mogelijkheden om energie te besparen?

Op de pagina Energietransitie vindt u tips om energie te besparen, informatie over subsidies en financiële regelingen en meer over het verduurzamen van uw woning. Ook is er een team met energieadviseurs waar u per mail of telefoon uw vraag kan stellen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek