Energietoeslag

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag van maximaal € 800,-. Op dit moment hebben in Veldhoven al zo’n 900 huishoudens de energietoeslag automatisch ontvangen. Heeft u de energietoeslag niet gekregen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? U kunt deze nu aanvragen via onderstaande knop.

Let op, de energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag. Bent u een kamerbewoner met een commerciële huurovereenkomst? Dan ontvangt u maximaal € 200,-.

Online aanvragen energietoeslag

Een laag inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van het sociaal minimum. Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als inkomen gezien. Voor deze regeling kijken we alleen naar het inkomen en niet naar vermogen. Aanvragen kan tot 1 december 2022.

Inkomensgrenzen per maand (excl. vakantietoeslag), 120% bijstandsnorm
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54 (netto) € 1.382,89 (netto)
Samenwonend/Gehuwd € 1.777,92 (netto) € 1.872,49 (netto)

Vraag energietoeslag aan

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch?

Sommige mensen hebben de energietoeslag automatisch via de gemeente ontvangen. U ontvangt de toeslag automatisch als:

 • U een bijstandsuitkering ontvangt
 • U een Bbz-uitkering ontvangt
 • U in het afgelopen jaar (tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2022) bijzondere bijstand of de meedoenregeling heeft ontvangen
 • U deelneemt aan de collectieve zorgverzekering in 2022
 • U een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangt.

Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering, of bent u bekend bij Schulddienstverlening? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch, maar dan heeft u van ons een brief gehad om de toeslag aan te kunnen vragen.

Wanneer wordt de energietoeslag betaald?

Als u in de periode tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2022 bekend was bij de gemeente Veldhoven en u behoort tot een van de hierboven genoemde doelgroepen, dan ontvangt u de energietoeslag automatisch op uw rekening in de maand mei 2022.
Heeft u een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW (AIO-uitkering), dan ontvangt u de energietoeslag automatisch op uw rekening voor 1 juli 2022.

Vraagt u de energietoeslag aan via het aanvraagformulier en wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de toeslag op een later moment, maar wel zo spoedig mogelijk. Maar iedereen die hier recht op heeft, ontvangt de toeslag nog dit jaar.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Er zijn een aantal uitzonderingen voor de energietoeslag. U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag als u:

 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent
 • In een wooninstelling woont
 • Dak- of thuisloos bent
 • Ingeschreven staat met een briefadres
 • De toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing)

Behoort u tot een van de uitgesloten doelgroepen en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met ons op, mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Bent u bekend met de mogelijkheden om energie te besparen?

Op de pagina over Energiebesparing en duurzame energie vindt u tips om energie te besparen, informatie over subsidies en financiële regelingen en meer over het verduurzamen van uw woning. Ook is er een team met energieadviseurs waar u per mail of telefoon uw vraag kan stellen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek