Energietoeslag

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen mensen met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag. Voor kamerbewoners is de totale toeslag € 700,- en voor alle anderen € 1.300,-. In een eerder besluit van de regering was dit € 200,- voor kamerbewoners en € 800,- voor alle anderen. De bedragen uit het eerdere besluit zijn nu dus verhoogd met € 500,-.

Let op!Heeft u al een energietoeslag van € 200,- of € 800,- van ons ontvangen? Dan krijgt u automatisch nog € 500,- van ons. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen! De nabetaling van € 500,- maken we eind augustus over aan iedereen die al een energietoeslag heeft ontvangen van ons. U krijgt hier geen brief meer over. Als u in september nog geen nabetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Let op, de energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag. Bent u een kamerbewoner met een commerciële huurovereenkomst? Dan ontvangt u maximaal € 700,-.

Online aanvragen energietoeslag

Een laag inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van het sociaal minimum. Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als inkomen gezien. Voor deze regeling kijken we alleen naar het inkomen en niet naar vermogen. Aanvragen kan tot 1 december 2022.

Inkomensgrenzen per maand (excl. vakantietoeslag), 120% bijstandsnorm
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.256,08 netto € 1.397,27 netto
Samenwonend/Gehuwd € 1.794,40 netto € 1.892,81 netto

Vraag energietoeslag aan

Heeft u moeite met het online aanvragen van de energietoeslag? U kunt een papieren aanvraagformulier met uitleg ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (Meiveld 1). U kunt ook bellen naar 14 040. Wij sturen het aanvraagformulier dan op.

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch?

Sommige mensen hebben de energietoeslag automatisch via de gemeente ontvangen. U ontvangt de toeslag automatisch als:

 • U een bijstandsuitkering ontvangt
 • U een Bbz-uitkering ontvangt
 • U in het afgelopen jaar (tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2022) bijzondere bijstand of de meedoenregeling heeft ontvangen
 • U deelneemt aan de collectieve zorgverzekering in 2022
 • U een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangt.

Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering, of bent u bekend bij Schulddienstverlening? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch, maar dan heeft u van ons een brief gehad om de toeslag aan te kunnen vragen.

Wanneer wordt de energietoeslag betaald?

Vraagt u de energietoeslag aan via het aanvraagformulier en wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de toeslag zo snel mogelijk. Maar iedereen die hier recht op heeft, ontvangt de toeslag nog dit jaar.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Er zijn een aantal uitzonderingen voor de energietoeslag. U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag als u:

 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent
 • In een wooninstelling woont
 • Dak- of thuisloos bent
 • Ingeschreven staat met een briefadres
 • De toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing)

Behoort u tot een van de uitgesloten doelgroepen en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met ons op, mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Bent u bekend met de mogelijkheden om energie te besparen?

Op de pagina over Energiebesparing en duurzame energie vindt u tips om energie te besparen, informatie over subsidies en financiële regelingen en meer over het verduurzamen van uw woning. Ook is er een team met energieadviseurs waar u per mail of telefoon uw vraag kan stellen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek