Energietoeslag

Let op!Huishoudens waarvan wij weten dat ze voldoen aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023, hebben inmiddels de energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald gekregen. Heeft u de toeslag niet automatisch ontvangen? Dan kunt u vanaf 2 januari 2024 een aanvraag doen.

Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Uw huishouden heeft een laag inkomen als het tot 130 procent van het sociaal minimum is.

Energietoeslag 2023

Sommige mensen hebben in juli 2023 een bedrag van € 500,- ontvangen. Heeft u in juli 2023 al € 500,- ontvangen? Dan betekent dit niet dat u automatisch ook recht heeft op de energietoeslag 2023. Als blijkt dat u geen recht heeft op de energietoeslag 2023, hoeft u de eerder ontvangen € 500,- niet terug te betalen.

De huishoudens waarvan wij weten dat ze voldoen aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023, kregen de energietoeslag 2023 automatisch uitbetaald. Kreeg u de energietoeslag 2023 niet automatisch van ons? Dan kunt u een aanvraag doen via de onderstaande knop. U kunt de energietoeslag 2023 aanvragen tot 1 juli 2024.

Online aanvragen energietoeslag

De energietoeslag 2023 is voor iedereen met een laag inkomen. Een laag inkomen heeft u als de inkomsten van u en uw eventuele partner onder 130% van het sociaal minimum zijn. Wij zien toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag hierbij niet als inkomen. Voor deze regeling kijken we alleen naar het inkomen en niet naar vermogen. De hoogte van de energietoeslag 2023 is door het college van wethouders van de gemeente Veldhoven vastgesteld op € 800,-. Kamerbewoners met een commerciële huurovereenkomst krijgen € 400,- energietoeslag.

Let op: wij maken de energietoeslag eenmalig over, per huishouden, aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag.

De inkomensgrenzen zijn als volgt (per aanvrager en eventuele partner, netto per maand, zonder vakantiegeld)
Inkomensgrenzen bij een aanvraag met peilmaanden januari tot en met juni 2023

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.476,64 € 1.643,38
Samenwonend/gehuwd € 2.109,48 € 2.231,89

Twijfelt u of u een inkomen heeft onder de inkomensgrens? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen en beoordelen wij uw aanvraag.

Vraag energietoeslag aan

Heeft u moeite met het online aanvragen van de energietoeslag? U kunt een papieren aanvraagformulier met uitleg ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (Meiveld 1). U kunt ook bellen naar 14 040. Wij sturen het aanvraagformulier dan op.

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch?

Sommige mensen hebben de energietoeslag automatisch via de gemeente ontvangen. U ontvangt de toeslag automatisch als:

 • U een bijstandsuitkering ontvangt
 • U een IOAW- of IOAZ -uitkering ontvangt
 • U een Bbz-uitkering ontvangt
 • U in het afgelopen jaar (tussen 1 januari 2023 en 1 oktober 2023) bijzondere bijstand, een individuele inkomenstoeslag of de meedoenregeling heeft ontvangen
 • U deelneemt aan de collectieve zorgverzekering in 2023
 • U een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangt

Bent u bekend bij Schulddienstverlening? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch, maar kunt u vanaf 2 januari 2024 de energietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier op deze pagina.

Had u de energietoeslag niet willen ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met Werk en Inkomen via 14 040, zodat met u naar een oplossing gezocht kan worden. Komt u er samen niet uit en wilt u bezwaar maken? Dan kan dit via de pagina 'Bezwaar'.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Niet iedereen heeft recht op energietoeslag. U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • jonger bent dan 21 jaar;
 • studeert en studiefinanciering krijgt of kunt krijgen;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) en géén directe kosten voor energie betaalt;
 • in detentie verblijft of moet verblijven;
 • dak- of thuisloos bent;
 • op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • inwoont bij uw ouders of bij anderen (kamerbewoners uitgezonderd);
 • al een energietoeslag heeft ontvangen van een andere gemeente (bijvoorbeeld bij verhuizing).

Behoort u tot een van de uitgesloten doelgroepen en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met ons op, mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Energie besparen?

Steeds meer Veldhovenaren verduurzamen hun woning. We gebruiken minder stroom en wekken de nodige stroom steeds vaker op met zonnepanelen. We isoleren, stappen over op duurzame warmtebronnen en vervangen onze gasfornuizen door elektrische kookplaten. Op de pagina Thuis energie besparen vindt u tips om energie te besparen, informatie over subsidies en financiële regelingen en meer over het verduurzamen van uw woning.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek