Energietoeslag

Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen, krijgen mensen met een laag inkomen een energietoeslag. De gemeente Veldhoven verhoogt de energietoeslag van 2022  eenmalig met € 200,-. Daarnaast ging de gemeente bij het berekenen van de energietoeslag tot nu toe uit van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De gemeente verruimt dit percentage nu eenmalig naar 130%. Hierdoor kunnen méér Veldhovenaren energietoeslag aanvragen.

Veldhoven doet dit om inwoners met een laag inkomen eenmalig extra financieel te helpen. Dit vanwege de hoge prijzen, niet alleen voor energie maar bijvoorbeeld ook voor producten in winkels.

Zo werkt het

  • Heeft u in 2022 al energietoeslag gekregen? Dan krijgt u automatisch € 200,- extra van ons. U hoeft niets te doen.
  • Heeft u in 2022 energietoeslag aangevraagd? Maar hebben wij hierover nog geen besluit genomen? Dan hoeft u niets te doen. Wij bekijken uw aanvraag alsnog en u krijgt meteen € 1.500,- (of € 900,- voor kamerbewoners) als we het toekennen.
  • Heeft u eerder een aanvraag gedaan die is afgewezen omdat u meer inkomen had dan 120% van de bijstandsnorm? Dan beoordelen we uw aanvraag opnieuw. U hoeft niets te doen. We rekenen nu met een percentage van 130% van de bijstandsnorm.
  • Heeft u nog geen eerdere aanvraag gedaan en heeft u een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Aanvragen van de energietoeslag over 2022 kan tot 1 mei 2023. Als u energietoeslag aanvraagt of heeft aangevraagd, hoort u binnen 8 weken van ons.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u moeite met het online aanvragen van de energietoeslag? U kunt een papieren aanvraagformulier met uitleg ophalen bij de receptie van het gemeentehuis (Meiveld 1). U kunt ook bellen naar 14 040. Wij sturen het aanvraagformulier dan op.

Uw inkomen

Voor deze regeling kijken we alleen naar het inkomen en niet naar bezit. Hierbij worden toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als inkomen gezien. We houden de bedragen uit de tabel aan als inkomensgrens. Heeft u meer inkomen dan het bedrag in de tabel? Dan krijgt u geen energietoeslag. 

Inkomen tussen januari - juni 2022

Inkomensgrens per maand zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van de bijstandsnorm. 

Standaard januari 2022 zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van de bijstandsnorm
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.348,26 € 1.498,13
Samenwonend/gehuwd € 1.926,08 € 2.028,53

Inkomen tussen juli - december 2022

Inkomensgrens per maand zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van de bijstandsnorm. 

Standaard juli 2022 zonder vakantietoeslag. Dit is 130% van de bijstandsnorm
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.360,75 € 1.513,71
Samenwonend/gehuwd € 1.943,93 € 2.050,54

Twijfelt u of u een inkomen heeft onder de inkomensgrens? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen en beoordelen wij uw aanvraag.

Geen recht op energietoeslag

Niet iedereen heeft recht op de energietoeslag. U komt niet in aanmerking als u:

  • Een inkomen heeft boven de inkomensgrens
  • Jonger bent dan 21 jaar
  • In een wooninstelling woont
  • Dak- of thuisloos bent
  • Ingeschreven staat met een briefadres
  • De toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing)

Let op! De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan krijgt u geen energietoeslag.

Andere regelingen

Heeft u geen recht op energietoeslag? En heeft u toch problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact met ons op, mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Energietoeslag 2023

De verhoging (met 200 euro) en verruiming (naar 130%) gelden voor de energietoeslag 2022. Ook in 2023 komt er energietoeslag. Over het uitbetalen ervan is nog niets bekend. In de tweede helft van 2023 neemt de Rijksoverheid hierover een besluit. Wij informeren u op deze pagina zodra er meer bekend is.

Bekijk ook

Op de pagina Energietransitie vindt u tips om energie te besparen, informatie over subsidies en financiële regelingen en meer over het verduurzamen van uw woning. Ook is er een team met energieadviseurs waar u per mail of telefoon uw vraag kan stellen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek