Heikant/De Kelen

Heikant/De Kelen is een typische jaren 80 en 90-wijk in het noorden van Veldhoven. U vindt er winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen, een wijkcentrum, verschillende basisscholen en een sporthal.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenLigging

Heikant/De Kelen wordt begrensd door de Meerhovendreef in het noorden, de groenstrook met het sportpark aan de westkant, de Heerbaan in het zuiden en Smelen en de Sint Jorisstraat aan de oostkant. De wijk bestaat uit 3 delen: Heikant-West, Heikant-Oost en De Kelen.

Heikant-West werd begin jaren 80 als eerste gebouwd, met woonerven en een compacte inrichting. Heikant-Oost en De Kelen volgden in de jaren 80 en 90, met een meer afwisselende bebouwing: huizen op grotere percelen en appartementencomplexen. De wijk is aantrekkelijk voor gezinnen. Diverse straten zijn autovrij en er zijn verschillende basisscholen.

Heikant/De Kelen op social media

Wijkplatform

Het wijkplatform is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Hierin zitten bewoners uit de wijk. Het wijkplatform wil stimuleren dat bewoners actief meedenken en meewerken aan leefbaarheid, veiligheid en sociale en fysieke aspecten van de wijk. Het wijkplatform adviseert gevraagd en ongevraagd over beleidsvraagstukken van de gemeente en de effecten daarvan op de wijk.

Wilt u lid worden van het wijkplatform, dan kunt u zich aanmelden. Voor meer informatie over het lidmaatschap van wijkplatform Heikant/De Kelen neemt u contact op met mevrouw Y. van de Ven (secretaris), tel. 040 - 254 78 77, e-mailadres: gymven@gmail.com

Wijkaccommodatie

In Heikant/De Kelen kunt u voor allerlei wijk- en buurtactiviteiten terecht bij:

Wijkcentrum De Erikant
Norenberg 19, 5508 DJ Veldhoven
Website: www.wcdeerikant.nl

Welkomstborden

In Heikant/De Kelen staan 3 welkomstborden. Hierop kunt u tegen een kleine vergoeding wijkactiviteiten melden. De locaties zijn hoek Heerbaan/Dom, Hertgang/Oersebaan en Smelen (nabij het tuincentrum). 

Stichting Wijkbelangen Heikant beheert de welkomstborden in Heikant/De Kelen. Voor meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en plaatsing van tekst neemt u contact op met:

Mieke Hoddenbagh
Tel. 06 - 1130 6626
E-mailadres: publicatiebord@wijkbelangenheikant.nl

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

In Veldhoven zijn er verschillende uitlaatroutes en -terreinen.

  • Langs deze uitlaatroutes en op uitlaatterreinen mag de hond zijn behoefte doen. De gemeente ruimt daar de poep op.
  • Op alle andere plekken Veldhoven, ook op de uitrenterreinen, moet de hondenuitlater de poep opruimen.

Hond uitlaten

Honden moeten altijd aan de lijn lopen. Alleen op de uitlaatterreinen en uitrenterreinen mag de hond loslopen.

Locaties en legenda onderstaande kaart

Kleur/Icoon op de kaart Adressen
Hondenuitlaatterrein - kleur Oranje Uitlaatterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 47.4 kB)
Hondenuitrenterrein - kleur Oranje Uitrenterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 32.0 kB)
Hondenuitlaatroute - Rode streep Hondenuitlaatroute (zie kaart)
Icoon van een hondenpoepbak Plekken hondenpoepbakken in Veldhoven (lijst) (PDF, 52.9 kB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie ontstaat op initiatief van de bewoners van een buurt. Het doel is te zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Merken zij verdachte of onveilige situaties in de buurt? Dan waarschuwen zij de wijkagent, brandweer en andere organisaties. Als het nodig is waarschuwen ze ook de leden van de buurtpreventiegroep.

In Heikant/De Kelen zijn de volgende buurtpreventieteams actief:

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen; ‘klassieke’ groepen en WhatsApp-groepen. Cordaad Welzijn ondersteunt (startende) buurtpreventiegroepen.

De volgende informatie hebben wij voor u beschikbaar:

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u ideeën of plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling.

Aanvraagformulier subsidie straat- en buurtactiviteiten

Initiatief voor Veldhoven

Heeft u een ander idee voor uw buurt, wijk of voor heel Veldhoven? Denk aan: een plan om uw straat op te knappen of het moderniseren van een speelplek? Neem het initiatief en deel uw idee met ons via de pagina Initiatief voor Veldhoven.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek