Herinrichting 't Look

De gemeente werkt al sinds 2011 aan de herinrichting van ’t Look. De herinrichting gebeurt in 4 fases: Noord; Zuid; Midden en Hoofdwegen. Nu is fase 3 Midden aan de beurt. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van ’t Look Midden is vastgesteld.

In het definitieve ontwerp liggen vast: de inrichting van de speelplekken, de ligging van trottoirs, parkeervakken, rijbaan, inritten en de groenvakken.

De invulling van de groenvakken (beplantingsplan) is op dit moment een concept-voorstel. U kunt hier nog op reageren via gemeente@veldhoven.nl. Reageren kan tot 10 juni 2022. 

De werkzaamheden in ’t Look Midden zijn gestart in september 2021.

Procesverloop tot en met het definitieve ontwerp

In 2018 hebben we samen met bewoners uit ’t Look Midden het ontwerp van de woonstraten gemaakt en verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2019 heeft dit ontwerp ter inzage gelegen via een officiële procedure. Er zijn toen 21 zienswijzen ingediend. Deze zijn zorgvuldig afgewogen en hebben al dan niet geleid tot aanpassing van het ontwerp. Daarna heeft het college van B en W het plan in oktober 2020 vastgesteld.

Verhardingen

Net als in eerdere fases gaan we asfaltrijbanen van woonstraten vervangen door een bruine straatsteen. Deze rijbanen krijgen in het midden een goot om regenwater op te vangen. Hierdoor heeft de straat veel capaciteit om eventuele wateroverlast op te vangen voordat het de huizen bereikt.

In het midden van de wijk ligt een voetgangersverbinding van west naar oost. Deze loopt van De Naaldenmaker/De Speldenmaker naar het winkelcentrum ’t Look en wordt gemaakt van onderhoudsvriendelijke betonverhardingen. Waar de rijbaan van een woonstraat de voetgangersverbinding kruist, krijgt deze rijbaan een rode kleur om extra aandacht te trekken van de weggebruiker.

De Messenmaker is een bijzondere straat in het plan. Hier zijn een basisschool en kinderopvang  gevestigd en dus is hier veel aandacht en oplettendheid van de weggebruiker nodig. We maken de rijbaan daarom helemaal rood en ook doodlopend. Hierdoor wordt de snelheid uit de straat gehaald en dat  is veiliger voor kinderen.

Alle parkeervakken krijgen zwarte vlakken om ze herkenbaar te maken. De trottoirs bij de woningen krijgen nieuwe tegels.

Bomen en planten

We planten bijna overal nieuwe bomen. De plantvakken en mogelijke boomsoorten zijn op het ontwerp al wel te zien, maar de keuze en is nog niet definitief. Voor dit beplantingsplan organiseren we nog informatiemomenten.

Verlichting

Alle straten krijgen nieuwe lichtmasten met LED-lampen. Deze lampen geven een rustig beeld.

Werkzaamheden regenwaterriolering

Onderdeel van de herinrichting van de woonstraten is het aanleggen van een nieuw stelsel van regenwaterriolering. Om ruimte te maken voor nieuwe bomen en beplanting wordt het huidige rioolstelsel vervangen door een nieuw stelsel. Dat houdt in dat er 2 aparte buizenstelsels naast elkaar onder de rijbanen worden aangelegd. Elke woning krijgt 2 aansluitingen; op ieder rioolstelsel een nieuwe aansluiting.

Het nieuwe regenwaterriool vangt het regenwater op en vervoert dit naar het parkgebied tussen Heikant en Oerle. Op die manier krijgt het regenwater een kans om in de bodem te zakken en verdroging van natuur tegen te gaan.

Waarom 2 nieuwe aansluitingen?

De bestaande aansluiting zorgt voor de afvoer van al het water naar het riool. Dat is schoon regenwater én vuil water van wc, douche, wasmachine, et cetera. De aansluiting wordt vernieuwd omdat het bestaande riool ook wordt vervangen. Alles heeft dan weer dezelfde levensduur. Elke woning krijgt daarnaast ook een nieuwe aansluiting op het regenwaterriool. Hierdoor krijgen bewoner(s) de kans om de regenpijpen van het dak daarop aan te sluiten. Op die manier kan er nog meer regenwater in de bodem van Veldhoven zakken. Zo wordt het schone water van het vuile water gescheiden.

Wilt u meer weten over het scheiden van water vanuit uw woning/perceel, neem dan contact met ons op via het korte nummer 14 040.

Kabels en leidingen van nutsbedrijven

In alle straten liggen ook kabels van elektriciteit, telefoon en internet, met leidingen van water en gas. Deze blijven behouden. Er wordt niets vervangen, maar enkele al bestaande knelpunten worden opgelost. Van deze werkzaamheden merken de bewoners niet veel.

Herinrichting onderdeel van groter plan

De herinrichting van ’t Look Midden is onderdeel van het grotere plan ‘Verblijfsgebied ’t Look’. Het plan is in 2011 gestart en voorziet de hele woonwijk ’t Look van nieuwe wegen, nieuwe parkeervakken, nieuwe trottoirs en andere bomen met vernieuwde beplantingen. Het vernieuwen van een straat of wijk noemen wij ook wel een ‘herinrichting’.

De herinrichting van ’t Look Midden speelt zich af in de volgende straten:
De Speldenmaker, De Naaldenmaker, De Messenmaker, De Roerenmaker, De Pompenmaker, De Wagenmaker, De Pruikenmaker en De Klokkenmaker.
In De Klokkenmaker wordt het werk gedaan vanaf Nijverheidslaan tót het wandelpad van De Wagenmaker. Daarbij zit dan ook de zuidelijke Klokkenmakererf.

Het gedeelte van De Klokkenmaker tussen Ambachtslaan en het wandelpad van De Wagenmaker wordt heringericht in de volgende fase van de wijkreconstructie. In die fase vallen ook: De Schaatsenmaker, Ambachtslaan, De Tinnegieter, De Zilversmid en Nijverheidslaan.
De planning is om met de planvoorbereiding van deze fase in de komende winter te beginnen.

4 fases

De herinrichting van ‘t Look gebeurt in 4 fases: ’t Look Noord; ’t Look Zuid; ’t Look Midden en ’t Look Hoofdwegen.

  • Fase 1 Noord: ten noorden van Ambachtslaan en De Zilversmid (uitgevoerd in 2014/2015)
  • Fase 2 Zuid: ten zuiden van Nijverheidslaan en De Zilversmid (uitgevoerd in 2017/2018)
  • Fase 3 Midden: tussen Ambachtslaan, Nijverheidslaan en De Tinnegieter
  • Fase 4 Hoofdwegen: Ambachtslaan, Nijverheidslaan, De Tinnegieter en De Zilversmid

Nu is fase 3 Midden aan de beurt.

Planning herinrichting ’t Look Midden

In oktober 2020 is het ontwerp definitief vastgesteld. In de periode van januari 2020 tot en met januari 2021 hebben we dit ontwerp technisch uitgewerkt en beschreven in een uitvoeringscontract. Dit geheel van technische tekeningen met beschrijving wordt in het voorjaar 2021 aanbesteed. We sluiten dan een contract met een aannemer. De planning is dat deze aannemer op 30 augustus 2021 begint met de uitvoering. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer oktober 2022. In de periode oktober 2022-maart 2023 worden de laatste plantvakken aangeplant.

Meer informatie en contact

De afgelopen jaren zijn er nieuwsbrieven bezorgd in het wijkdeel ’t Look Midden. Deze kunt hier teruglezen:

Heeft u een vraag over de herinrichting van ’t Look Midden? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl (zet in de onderwerpregel: ‘t Look Midden). U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek