Stemmen vanuit het buitenland

Bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezing is stemmen per brief vanuit het buitenland niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezing alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Ingeschreven in Veldhoven?

U kunt een andere kiezer uit de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel machtigen om uw stem uit te brengen. Kijk voor meer informatie en het formulier op de pagina Volmacht: stemmen door iemand anders.

Niet meer ingeschreven in Nederland?

Woont u in het buitenland en bent u niet meer ingeschreven in de gemeente Veldhoven? Dan kunt u niet stemmen voor de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant of waterschap De Dommel.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek