Jeugdhulp

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. Met de meeste kinderen gaat het goed. Ouders en kinderen die wel problemen hebben, kunnen hulp vragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bij grotere problemen neemt een zorgprofessional van de gemeente het over.

Taken gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen. De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Preventief jeugdbeleid
  • Specialistische jeugdhulp
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Veilig Thuis (de nieuwe naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de steunpunten Huiselijk Geweld.)

Eén gezin, één plan, één ondersteuner

Ondervindt uw kind of u problemen bij het opgroeien of opvoeden? Dan kunt u voor informatie en hulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG kijkt samen met u welke ondersteuning nodig is. Is het probleem groot of moeilijk, dan neemt een zorgprofessional van de gemeente het over. Deze zorgprofessionals zijn werkzaam in het generalistenteam Veldhoven. Samen met u, familie, buren of vrienden en waar nodig met professionele hulp, pakken we het probleem aan. We helpen het gezin om het weer op eigen kracht aan te kunnen. De zorgprofessional van de gemeente blijft het aanspreekpunt voor het gezin, ook wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn.

Gecontracteerde zorgaanbieders

De gemeente Eindhoven heeft namens de gemeente Veldhoven contracten afgesloten met diverse aanbieders van tweedelijns specialistische jeugdhulp en van jeugdhulp met verblijf. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 14 040. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek