Nederlander worden door naturalisatie

U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit krijgen: door naturalisatie of door optie. U vraagt dit aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak via het verkorte telefoonnummer 14 040. 

Meenemen

  • Geldig paspoort
  • Geldige verblijfsvergunning
  • Inburgeringsdiploma of daaraan gelijkgestelde documenten
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag

Wij informeren u over eventuele andere documenten die u voor een naturalisatieverzoek nodig heeft.

Prijs

Voor wie Kosten
Een persoon € 945,00
Een stel € 1.206,00
Elk meenaturaliserend kind € 139,00

Hoe werkt het?

  • Voldoet u aan de voorwaarden van de IND? Maak dan een afspraak voor een gesprek met de gemeente
  • De gemeente schrijft een advies en stuurt dit samen met uw aanvraag op naar de IND
  • De Koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hierover een brief
  • Krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Pas na deze ceremonie is uw Nederlanderschap officieel
  • 1 week na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen. U moet dan uw verblijfsvergunning inleveren bij de gemeente. 

Afstand doen van vreemde nationaliteit

De wetgeving van het land van uw oorspronkelijke nationaliteit bepaalt of u die nationaliteit verliest. Uw consulaat kan u hierover informatie geven. In principe vragen we u afstand te doen van de vreemde nationaliteit als u Nederlander wordt.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek