Zilverackers

Zilverackers, de jongste woonwijk in Veldhoven, is nog volop in ontwikkeling. De wijk krijgt de komende 10 tot 15 jaar verder vorm. Oerle-Zuid is bijna klaar en de woningbouw in Huysackers start in de loop van 2019. Voor de verdere invulling van Zilverackers zijn nieuwe plannen in voorbereiding. Het oorspronkelijke Masterplan Zilverackers is in 2018 geactualiseerd. Naar aanleiding van maatschappelijke trends en ontwikkelingen op de woningmarkt heeft de gemeenteraad op 30 oktober 2018 de nieuwe Ontwikkelvisie Zilverackers vastgesteld.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenKenmerkend voor het wonen in Zilverackers zijn grondgebonden huizen met tuinen, gelegen aan smalle straten. De auto's staan uit het zicht en u ervaart overal het groene achterland. De architectuur is ontleend aan de traditionele kempische dorpen, met overwegend baksteen, pannendaken en veel details zoals luiken, roede-verdeelde ramen en fraai metselwerk.

Ligging

Zilverackers ligt aan de westkant van Veldhoven. In het noorden begrensd door Oerle, in het oosten door ’t Look en Zonderwijk, in het zuiden door Veldhoven-Dorp en in het westen door de Zilverbaan.

Bereikbaarheid

Via de Zilverbaan, de ontsluitingsroute van Zilverackers, bent u snel in het centrum van Veldhoven en Eindhoven. In de toekomst zal de Zilverbaan aansluiten op de A67.

Duurzaam en dorps wonen in het groen

In Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte. De bestaande natuur in en om de woonkernen blijft zo veel mogelijk behouden. Als op bepaalde plaatsen toch groen moet wijken, compenseert de gemeente dat door aanleg van nieuwe natuur op andere plaatsen. De duurzaam gebouwde buurtschappen passen perfect in het omringende landschap. De woningen zijn energieneutraal en ook de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht, met veel groen en energiezuinige LED-straatverlichting. Regenwater verdwijnt niet in het riool, maar wordt bovengronds afgevoerd via een systeem van wadi's, vijvers en beekloopjes.

Afhankelijk van het groeitempo van Zilverackers is er op termijn ook plaats voor voorzieningen, zoals een basisschool, ontmoetingsplaatsen, zoals een buurtcentrum en zorg-, sport- en welzijnsvoorzieningen.

Bouwen en wonen in Zilverackers

De woningen in Zilverackers worden deels gebouwd als sociale huur- of koopwoning. Daarnaast bieden projectontwikkelaars koopwoningen aan. Zelf bouwen in de vrije sector kan ook, net zoals bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO, een vorm van samen bouwen, waarbij u als toekomstige bewoner zelf opdrachtgever bent).

  • Oerle-Zuid is de eerste woonkern in Zilverackers. Inmiddels zijn de meeste van de ongeveer 350 woningen gerealiseerd. Naar verwachting wordt dit dorp medio 2019 afgerond. Meer informatie over wonen in Oerle-Zuid.
  • Huysackers is de tweede woonkern in Zilverackers en de eerste volledig gasloze ontwikkeling in Veldhoven. In Huysackers worden de komende jaren zo'n 430 NOM-woningen (Nul op de Meter) gebouwd. Het betreft zowel huur- als koopwoningen in alle prijscategorieën. De meeste woningen worden gebouwd door Floreffe (een consortium van bouwende marktpartijen). Ook zelf uw eigen duurzame droomwoning bouwen op een eigen kavel is in Huysackers mogelijk. Meer informatie over wonen in Huysackers.
  • Nieuwe plannen voor de verdere invulling van Zilverackers zijn in voorbereiding. Daarin krijgt wonen in het landschap nog meer vorm dan in het oorspronkelijke plan. Meer informatie over wonen rondom Huysackers.

Regionale afstemming woonbehoefte

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma voor de toekomst. Die afspraken zijn gebaseerd op de woningbouwbehoeftecijfers van de provincie Noord-Brabant uit 2016. Vooral de grotere uitbreidingsplannen in de regio vragen om goede afstemming. Voor de ontwikkeling van Zilverackers betekent het dat de aantallen en soort woningen, plus de bouwfasering kunnen worden bijgesteld, afhankelijk van de actuele behoeften en trends. 

Over het afsprakenkader leest u meer in het Afsprakenkader Wonen 2017.

Archeologie Zilverackers

Tijdens de voorbereidingen van het plan Zilverackers vonden op verschillende plaatsen archeologische onderzoeken plaats. Meer informatie over de opgravingen in Zilverackers.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zoekt u vrijwilligerswerk? Bent u mantelzorger en wilt u graag wat hulp? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u voor dit jaar plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek