Zilverackers

Zilverackers is de jongste woonwijk van Veldhoven. Er wordt nog volop gebouwd. Meer informatie hierover leest u op de pagina ‘Bouwen en wonen in Zilverackers’.

Let op!Van 10 april tot 23 mei 2024 ligt het inrichtingsplan Groen en Spelen gebied Zilverackers ter inzage.

Dit gebied is al heel lang bewoond. Archeologen vonden er sporen uit Midden Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Op termijn komen er aan de Brink in Huysackers een basisschool met gymzaal en met voor-/naschoolse kinderopvang en wijkvoorzieningen. In afwachting daarvan komt er alvast een tijdelijk schoolgebouw.

Plattegrond van de wijken in Veldhoven

Ligging

Zilverackers ligt aan de westkant van Veldhoven. Tussen de wijken Oerle, ’t Look, Zonderwijk en Veldhoven-Dorp. Aan de westkant van Zilverackers ligt de Zilverbaan. Dit is de toegangsweg van Zilverackers. Via de Zilverbaan bent u snel in het centrum van Veldhoven en Eindhoven. Over niet al te lange tijd sluit deze weg aan op de A67.

Wijkplatform

Een wijkplatform is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan; het komt tot stand op initiatief van wijkbewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk. Een wijkplatform stimuleert wijkbewoners om actief mee te denken en mee te werken aan leefbaarheid en veiligheid. Een wijkplatform heeft doorgaans regelmatig contact met gemeente, woningbouwstichting, jongerenwerk en politie. Doel hiervan is om signalen uit de wijk te bespreken en zo mogelijk samen op te lossen.

Buurtvereniging Huysackers fungeert als wijkplatform voor de hele wijk. Als de wijk wordt uitgebreid met andere buurten, zullen ze zich bij voldoende belangstelling met elkaar verenigen in één wijkplatform. Om lid te worden van de Buurtvereniging Huysackers kunt u kijken op hun aanmeldpagina van Buurtvereniging Huysackers of contact opnemen via info@huysackers-veldhoven.nl.

Websites en social media

De buurtvereniging Huysackers heeft een website en is actief via Facebook:

Aanbod Zilverackers

Zilverackers is volop in ontwikkeling.  Op de website www.zilverackers.nl vindt u het complete aanbod van koop- en huurwoningen, zelfbouwkavels en bouwgroepen (cpo’s) die actief zijn in Zilverackers. 

Lees ook:

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

In Veldhoven zijn er verschillende uitlaatroutes en -terreinen.

  • Langs deze uitlaatroutes en op uitlaatterreinen mag de hond zijn behoefte doen. De gemeente ruimt daar de poep op.
  • Op alle andere plekken Veldhoven, ook op de uitrenterreinen, moet de hondenuitlater de poep opruimen.

Hond uitlaten

Honden moeten altijd aan de lijn lopen. Alleen op de uitlaatterreinen en uitrenterreinen mag de hond loslopen.

Locaties en legenda onderstaande kaart

Kleur/Icoon op de kaart Adressen
Hondenuitlaatterrein - kleur Oranje Uitlaatterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 47.4 kB)
Hondenuitrenterrein - kleur Oranje Uitrenterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 32.0 kB)
Hondenuitlaatroute - Rode streep Hondenuitlaatroute (zie kaart)
Icoon van een hondenpoepbak Plekken hondenpoepbakken in Veldhoven (lijst) (PDF, 52.9 kB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie ontstaat op initiatief van de bewoners van een buurt. Het doel is te zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Merken zij verdachte of onveilige situaties in de buurt? Dan waarschuwen zij de wijkagent, brandweer en andere organisaties. Als het nodig is waarschuwen ze ook de leden van de buurtpreventiegroep.

De buurt Huysackers heeft een buurtpreventiegroep. Informatie hierover is te vinden op de website van Buurtvereniging Huysackers.

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen; ‘klassieke’ groepen en WhatsApp-groepen. Cordaad Welzijn ondersteunt (startende) buurtpreventiegroepen.

De volgende informatie hebben wij voor u beschikbaar:

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u ideeën of plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling.

Initiatief voor Veldhoven

Heeft u een ander idee voor uw buurt, wijk of voor heel Veldhoven? Denk aan: een plan om uw straat op te knappen of het moderniseren van een speelplek? Neem het initiatief en deel uw idee met ons via de pagina Initiatief voor Veldhoven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek