Zilverackers

Zilverackers, de jongste woonwijk in Veldhoven, is nog volop in ontwikkeling. In het gedeelte Huysackers zijn verschillende soorten huur- en koopwoningen in aanbouw en enkele bouwkavels beschikbaar. Ook is het mogelijk om samen met een groep te bouwen aan een unieke woonplek.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenIn Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte. Kenmerkend voor het wonen in Zilverackers is dat u overal het groene achterland ervaart. De architectuur is ontleend aan de traditionele kempische dorpen.

De woningen zijn energieneutraal en ook de openbare ruimte richten we duurzaam in, met bijvoorbeeld energiezuinige led-straatverlichting. Regenwater wordt afgekoppeld van het riool en bovengronds afgevoerd via een systeem van wadi's, vijvers en beekloopjes.

Op termijn is er ook plaats voor voorzieningen, zoals een basisschool, ontmoetingsplaatsen, zoals een buurtcentrum en zorg-, sport- en welzijnsvoorzieningen.

Ligging

Zilverackers ligt aan de westkant van Veldhoven. In het noorden begrensd door Oerle, in het oosten door ’t Look en Zonderwijk, in het zuiden door Veldhoven-Dorp en in het westen door de Zilverbaan (de ontsluitingsroute van Zilverackers). Via de Zilverbaan bent u snel in het centrum van Veldhoven en Eindhoven. In de toekomst sluit deze weg aan op de A67.

Bouwen en wonen in Zilverackers

In Zilverackers staan deels sociale huur- en koopwoningen. Daarnaast bieden projectontwikkelaars koopwoningen aan. Zelf bouwen in de vrije sector kan ook, net zoals bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO, een vorm van samen bouwen, waarbij u als toekomstige bewoner zelf opdrachtgever bent). In de Ontwikkelvisie Zilverackers leest u over de kwaliteiten van het gebied. 

  • Oerle-Zuid is de 1e woonkern in Zilverackers met ongeveer 350 woningen, deze is bijna afgerond. Huysackers is de 2e woonkern in Zilverackers en de eerste volledig gasloze ontwikkeling in Veldhoven. In Huysackers komen zo'n 430 NOM-woningen (Nul op de Meter). Het zijn huur- en koopwoningen in alle prijscategorieën. De meeste woningen bouwt Floreffe (een consortium van bouwende marktpartijen). Ook zelf uw eigen duurzame droomwoning bouwen op een eigen kavel is in Huysackers mogelijk. 
  • In Zilverackers is ook ruimte om samen met een groep te bouwen aan de perfecte woonplek én samen te ondernemen. Er zijn volop mogelijkheden voor creatieve innovatieve initiatieven én initiatiefnemers. Hierin is onder andere speciale aandacht voor wonen in een gevarieerd groen landschap, community, duurzaamheid en innovatie. 

Meer informatie over wonen in Oerle-Zuid en Huysackers en zelfbouwen in Zilverackers

Archeologie Zilverackers

Tijdens de voorbereidingen van het plan Zilverackers is ten zuiden van Oerle een groot deel van een dorp uit de Romeinse tijd opgegraven. Ook in andere delen van Zilverackers vonden archeologische onderzoeken plaats.

Onder een dikke akkerlaag werden sporen ontdekt van 1800 jaar oude boerderijen, waterputten en omheiningen. Met grondsporen zoals huisplattegronden, waterputten en vondstmateriaal zoals potscherven, botten van dieren en houtskool kunnen de archeologen het dagelijkse leven in het dorp reconstrueren.

Tijdens archeologisch onderzoek in het plangebied is ook een Dolium (grote romeinse pot) gevonden met ijzeren voorwerpen.
Door deze vondsten is het mogelijk om de geschiedenis van het gebied Zilverackers te schrijven en aan de nieuwe bewoners terug te geven. In Oerle-Zuid zijn er straatnamen die refereren naar archeologische vondsten op deze plek.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zoekt u vrijwilligerswerk? Bent u mantelzorger en wilt u graag wat hulp? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u voor dit jaar plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek