Zilverackers

Zilverackers, de jongste woonwijk van Veldhoven, is nog in ontwikkeling. Dit gebied is al heel lang bewoond: tijdens archeologisch onderzoek werden er sporen gevonden van bewoning uit Midden Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen.

Vandaag de dag wordt er volop gebouwd aan duurzame woningen die kunnen voorzien in hun eigen energiebehoefte. In de groene omgeving rondom de woonkern Huysackers is er ruimte voor projectbouw, particuliere bouwkavels en CPO-initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Op termijn komen er aan de Brink in Huysackers een basisschool met gymzaal en met voor-/naschoolse kinderopvang en wijkvoorzieningen. In afwachting daarvan komt er alvast een tijdelijk schoolgebouw. 

Plattegrond van de wijken in Veldhoven

Ligging

Zilverackers ligt aan de westkant van Veldhoven. In het noorden begrensd door Oerle, in het oosten door 't Look en Zonderwijk, in het zuiden door Veldhoven-Dorp en in het westen door de Zilverbaan (de ontsluitingsroute van Zilverackers) Via de Zilverbaan bent u snel in het centrum van Veldhoven en Eindhoven. Deze weg sluit aan op de A67. 

Wijkplatform

Een wijkplatform is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan; het komt tot stand op initiatief van wijkbewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk. Een wijkplatform stimuleert wijkbewoners om actief mee te denken en mee te werken aan leefbaarheid en veiligheid. Een wijkplatform heeft doorgaans regelmatig contact met gemeente, woningbouwstichting, jongerenwerk en politie. Doel hiervan is om signalen uit de wijk te bespreken en zo mogelijk samen op te lossen.

Zilverackers heeft nog geen wijkplatform.

Websites en social media

De buurtvereniging Huysackers heeft een website en is actief via Facebook:

Wijkplatform

Een wijkplatform is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan; het komt tot stand op initiatief van wijkbewoners die zich vrijwillig willen inzetten voor de leefbaarheid in hun wijk. Een wijkplatform stimuleert wijkbewoners om actief mee te denken en mee te werken aan leefbaarheid en veiligheid. Een wijkplatform heeft doorgaans regelmatig contact met gemeente, woningbouwstichting, jongerenwerk en politie. Doel hiervan is om signalen uit de wijk te bespreken en zo mogelijk samen op te lossen.

Buurtvereniging Huysackers fungeert als wijkplatform voor de hele wijk. Als de wijk wordt uitgebreid met andere buurten, zullen ze zich bij voldoende belangstelling met elkaar verenigen in één wijkplatform. Om lid te worden van de Buurtvereniging Huysackers kunt u kijken op hun aanmeldpagina van Buurtvereniging Huysackers of contact opnemen via info@huysackers-veldhoven.nl.

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

In Veldhoven hebben we verschillende uitlaatroutes en -terreinen voor honden. Langs de uitlaatroutes en op uitlaatterreinen mag de hond zijn behoefte doen. De hondenbezitter hoeft daar de poep niet op te ruimen; dat doet de gemeente. Op alle andere plekken, ook de uitrenterreinen, is er wel een opruimplicht voor de hondenbezitter.

Hond uitlaten

Als u uw hond uitlaat, dan moet deze zijn aangelijnd. Alleen op de uitlaatterreinen en uitrenterreinen mag de hond los.

Locaties en legenda onderstaande kaart

Kleur/Icoon op de kaart Adressen
Hondenuitlaatterrein - kleur Oranje Uitlaatterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 47.4 kB)
Hondenuitrenterrein - kleur Oranje Uitrenterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 32.0 kB)
Hondenuitlaatroute - Rode streep Hondenuitlaatroute (zie kaart)
Icoon van een hondenpoepbak Plekken hondenpoepbakken in Veldhoven (lijst) (PDF, 52.9 kB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie is een burgerinitiatief met als doel het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waarmee de sociale veiligheid wordt verhoogd. Signaleert u een verdachte of onveilige situatie in uw buurt of wijk? Geef het door aan uw wijkagent.

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen actief; zowel ‘klassieke’ groepen als WhatsApp-buurtpreventiegroepen.

De buurt Huysackers heeft een buurtpreventiegroep. Informatie hierover is te vinden op de website van Buurtvereniging Huysackers.

Voor meer informatie over buurtpreventie, WhatsApp-buurtpreventie (PDF, 137.7 kB) en ondersteuning bij het oprichten van een buurtpreventieteam (PDF, 151.4 kB) kunt u terecht bij Cordaad Welzijn

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Wilt u ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u voor dit jaar plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek