Zilverackers

Zilverackers, de jongste woonwijk in Veldhoven, is nog volop in ontwikkeling. De wijk krijgt de komende 10 tot 15 jaar verder vorm. Het Masterplan voor Zilverackers omvat een aantal ‘nieuwe Kempische dorpen’ in het groen: Oerle-Zuid, Huysackers, Bosackers en Schootackers. 

Plattegrond van de wijken in VeldhovenKenmerkend voor deze dorpen zijn grondgebonden huizen met tuinen aan smalle straten. Woningen rondom de centraal gelegen brink zijn wat kleiner en liggen dichter bij elkaar. Naar buiten toe wordt de bebouwing ruimer en het landschap zichtbaar. De architectuur is ontleend aan de traditionele kempische dorpen, met overwegend baksteen, pannendaken en veel details zoals luiken, roedeverdeelde ramen en fraai metselwerk.

Ligging

Masterplankaart Veldhoven-WestZilverackers ligt aan de westkant van Veldhoven. In het noorden begrensd door Oerle, in het oosten door ’t Look en Zonderwijk en in het zuiden door Veldhoven-Dorp. Bekijk de masterplankaart Veldhoven-West. (PDF, 323.2 kB)

Bereikbaarheid

Via de Zilverbaan, de ontsluitingsroute van Zilverackers, bent u snel in het centrum van Veldhoven en Eindhoven. Een deel van deze ontsluitingsroute is al aangelegd, voor de laatste fase gaat in oktober 2017 de schop de grond in. In de toekomst zal de Zilverbaan aansluiten op de A67.

Duurzaam en dorps wonen in het groen

In Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte. De bestaande natuur in en om de dorpen blijft zo veel mogelijk behouden. Als op bepaalde plaatsen toch groen moet wijken, compenseert de gemeente dat door aanleg van nieuwe natuur op andere plaatsen. De duurzaam gebouwde dorpen passen perfect in het omringende landschap. Ook de openbare ruimte wordt duurzaam ingericht, met veel groen, een gescheiden rioleringssysteem voor schoon regenwater en vuil afvalwater en energiezuinige LED-straatverlichting. In Zilverackers is ook plaats voor voorzieningen, zoals een basisschool, ontmoetingsplaatsen zoals een buurtcentrum en zorg-, sport- en welzijnsvoorzieningen.

Bouwen en wonen in Zilverackers

De woningen in Zilverackers worden deels gebouwd als sociale huur- of koopwoning. Daarnaast bieden projectontwikkelaars koopwoningen aan. Zelf bouwen in de vrije sector kan ook, net zoals bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO, een vorm van projectontwikkeling waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn).

  • Oerle-Zuid is het eerste dorp in Zilverackers. Inmiddels zijn de meeste van de ± 350 woningen gerealiseerd. Naar verwachting wordt dit dorp eind 2018 afgerond. Meer informatie over wonen in Oerle-Zuid.
  • Huysackers is het tweede dorp in Zilverackers. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Naar verwachting kan de bouw van woningen starten in de tweede helft van 2018. Meer informatie over wonen in Huysackers.

Verder in de toekomst volgen nog twee fases die de wijk Zilverackers zullen completeren; de bouw van Bosackers en Schootackers.

Regionale afstemming woonbehoefte

In 2016 presenteerde de provincie Noord-Brabant nieuwe woningbehoeftecijfers. Dit leidde ertoe dat de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn overeengekomen om samen nieuwe afspraken te maken over het woningbouwprogramma voor de toekomst. Met name de ‘majeure projecten’ - de grotere uitbreidingsplannen in de regio - vragen om goede afstemming. Voor het masterplan Zilverackers betekent dit, dat het beoogde aantal woningen, de doelgroepen en de fasering in de toekomst nog bijgesteld kunnen worden, afhankelijk van de actuele behoefte en trends. In 2018 wordt een strategische verkenning uitgevoerd naar de betekenis hiervan voor de nog geplande dorpskernen Bosackers en Schootackers. 

Archeologie Zilverackers

Tijdens de voorbereidingen van het plan Zilverackers vonden op verschillende plaatsen archeologische onderzoeken plaats. Meer informatie over de opgravingen in Zilverackers.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Zoekt u vrijwilligerswerk? Bent u mantelzorger en wilt u graag wat hulp? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u voor dit jaar plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek