Zonderwijk

Zonderwijk is grotendeels in de jaren 60 gebouwd als tweede grote uitbreidingswijk na d'Ekker. U vindt hier winkels, ontmoetingscentrum 't Tweespan en medische voorzieningen.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenLigging

Zonderwijk wordt begrensd door de Sondervick aan de westkant en de Sterrenlaan aan de oostkant. In het noorden en zuiden vormen 2 groenstroken de grenzen met ‘t Look en Veldhoven-Dorp.

Wijkwebsite en social media

Wijk- en buurtblad

Wijkblad OnsZonderwijk: e-mailadres redactie: info@onszonderwijk.nl

OnsZonderwijk

Jarenlang was in Zonderwijk een wijkplatform actief. Dit wijkplatform is geïntegreerd met stichting OnsZonderwijk. Het doel van de stichting is om bewoners van de wijk Zonderwijk te informeren, activeren en socialiseren.

Contactgegevens OnsZonderwijk

E-mail: info@onszonderwijk.nl

Wijkaccommodatie

In Zonderwijk kunt u voor allerlei wijk- en buurtactiviteiten terecht bij:

't Tweespan
Mira 2, 5505 AT Veldhoven
Tel. 040 - 253 90 91
E-mailadres: hettweespan@onsbrabantnet.nl
www.ontmoetingscentrumhettweespan.nl

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

In Veldhoven zijn er verschillende uitlaatroutes en -terreinen.

  • Langs deze uitlaatroutes en op uitlaatterreinen mag de hond zijn behoefte doen. De gemeente ruimt daar de poep op.
  • Op alle andere plekken Veldhoven, ook op de uitrenterreinen, moet de hondenuitlater de poep opruimen.

Hond uitlaten

Honden moeten altijd aan de lijn lopen. Alleen op de uitlaatterreinen en uitrenterreinen mag de hond loslopen.

Locaties en legenda onderstaande kaart

Kleur/Icoon op de kaart Adressen
Hondenuitlaatterrein - kleur Oranje Uitlaatterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 47.4 kB)
Hondenuitrenterrein - kleur Oranje Uitrenterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 32.0 kB)
Hondenuitlaatroute - Rode streep Hondenuitlaatroute (zie kaart)
Icoon van een hondenpoepbak Plekken hondenpoepbakken in Veldhoven (lijst) (PDF, 52.9 kB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie ontstaat op initiatief van de bewoners van een buurt. Het doel is te zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Merken zij verdachte of onveilige situaties in de buurt? Dan waarschuwen zij de wijkagent, brandweer en andere organisaties. Als het nodig is waarschuwen ze ook de leden van de buurtpreventiegroep.

In Zonderwijk zijn actief: buurtpreventieteam De Arck en WhatsApp-buurtpreventiegroep Veldhoven-Zonderwijk

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen; ‘klassieke’ groepen en WhatsApp-groepen. Cordaad Welzijn ondersteunt (startende) buurtpreventiegroepen.

De volgende informatie hebben wij voor u beschikbaar:

Wijkvisie

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u ideeën of plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling.

Aanvraagformulier subsidie straat- en buurtactiviteiten

Initiatief voor Veldhoven

Heeft u een ander idee voor uw buurt, wijk of voor heel Veldhoven? Denk aan: een plan om uw straat op te knappen of het moderniseren van een speelplek? Neem het initiatief en deel uw idee met ons via de pagina Initiatief voor Veldhoven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek