Detailhandel, Horeca en Toerisme

Het Citycentrum en de Kromstraat hebben ieder hun eigen identiteit, sfeer en dynamiek, maar onderscheiden zich beide door een gevarieerd aanbod van speciaalzaken, landelijk opererende winkelketens en horecaondernemingen. Kijk voor meer informatie op Citycentrum.nl en Kromstraat.nl.

Samen investeren in een bruisend centrum

In het Citycentrum en Veldhoven Dorp investeren Ondernemers en de gemeente Veldhoven samen in een sterk en bruisend centrum. We organiseren activiteiten die de aantrekkingskracht van het centrum vergroten en pakken we knelpunten aan. Denk aan leegstand, evenementen, het compacter maken van het centrum, sfeer, openbare ruimte en bereikbaarheid.

De ondernemersbijdrage wordt geïnd via een belasting. In het Citycentrum is dat geregeld via een BIZ (Bedrijveninvesteringszone). In Veldhoven Dorp via een Reclamebelasting. Meer informatie over BIZ en Reclamebelasting in Veldhoven

Ontwikkelingen Citycentrum

De gemeenteraad van Veldhoven heeft op 9 februari 2022 een afwegingskader vastgesteld voor een toekomstbestendig Citycentrum. De volgende stap in dit proces is een ontwikkelstrategie en ontwikkelvisie (Masterplan) voor het centrum op te stellen.

Standplaats

Wilt u met een voertuig, een kraam, een tafel of een ander middel een standplaats gebruiken in de gemeente Veldhoven? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Gemeente Veldhoven heeft 2 soorten standplaatsen: tijdelijke en permanente standplaatsen.

Horeca

Wanneer u een horeca onderneming wilt starten of uw activiteiten wil uitbreiden dan dient u te voldoen aan diverse regels. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de gemeente.

Kijk voor meer informatie

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Evenement: melding of vergunning.

Toerisme

In Veldhoven zijn er prima voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en toerisme voor iedereen.

Betaling toeristenbelasting

Halverwege het jaar vragen wij ondernemers om een voorlopige opgave te doen van het verwachte aantal overnachtingen in dat jaar. Dit is een schatting. In het daaropvolgende (voor)jaar vragen wij om een definitieve opgave te doen van het aantal overnachtingen in het voorgaande jaar. Hierbij vragen we u een nachtregister of een accountant-verklaring te verstrekken.

Start je met een bedrijf waar overnachtingen plaatsvinden, dan ben je verplicht contact op te nemen met de gemeente om je aan te melden voor de toeristenbelasting.

Lokaal Toeristische Adviesraad

De stichting Lokaal Toeristische Adviesraad Veldhoven is een overlegorgaan van ondernemers, organisaties uit de toeristisch recreatieve sector, gemeente en VVV-Veldhoven. Het LTA Veldhoven denkt mee in de ontwikkeling op toeristisch recreatief vlak en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek