Ondernemen

 • Ondernemersloket

  De gemeente Veldhoven biedt ondernemers advies en ondersteuning. Denk hierbij aan vergunningen, vestigingsmogelijkheden, financiering, huisvesting of andere zaken.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen of beëindigen? Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Mogelijk heeft u recht op een bijstandsuitkering.

 • IOAZ-uitkering

  Moet u uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen omdat u onvoldoende inkomsten heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

 • Bedrijf starten

  U wilt een bedrijf starten. Dan moet u beslissingen nemen en zaken regelen. De website Ondernemersplein.nl biedt veel informatie voor zowel startende als gevestigde bedrijven.

 • Bedrijventerrein De Run

  Bedrijventerrein De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio. Er is een sterke concentratie van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op dit terrein.

 • Bedrijventerrein Habraken

  Habraken is een modern, groen en duurzaam bedrijventerrein in de noordwesthoek van Veldhoven.

 • Bedrijventerrein Zandven

  Op bedrijventerrein Zandven kunt u werken en wonen gemakkelijk combineren. Het terrein ligt op de grens van het stedelijke gebied van Veldhoven/Eindhoven en de landelijke Kempen.

 • Bereikbaar Veldhoven

  De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen. Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven staat die bereikbaarheid onder druk.

 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Veldhoven koopt haar werken, diensten en leveringen in volgens een vastgesteld inkoopbeleid en bijbehorende procedure.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen of gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een bedrijf bouwen of uitbreiden of verhuist uw bedrijf? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

 • Rotonde

  U kunt uw organisatie promoten via reclameborden op rotondes. Plaats uw reclamebord in ruil voor groenonderhoud en/of betaling.