Ondernemen

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  Ondernemers en ZZP’ers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

 • Ondernemersloket

  Veldhovense en Waalrese ondernemers kunnen hier terecht voor informatie, advies en vragen over de steunmaatregelen. Ook verwijst het ondernemersloket door naar de juiste instantie.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen of beëindigen? Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Mogelijk heeft u recht op een bijstandsuitkering.

 • IOAZ-uitkering

  Moet u uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen omdat u onvoldoende inkomsten heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

 • Corona

  Het RIVM en de GGD geven informatie en advies over het coronavirus. Als gemeente volgen wij dit. We handelen volgens hun adviezen. Hebt u vragen over uw gezondheid of wilt u meer weten: kijk dan op de website van het RIVM: www.rivm.nl. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.

 • Bedrijf starten

  U wilt een bedrijf starten. Dan moet u beslissingen nemen en zaken regelen. De website Ondernemersplein.nl biedt veel informatie voor zowel startende als gevestigde bedrijven.

 • Bedrijventerrein De Run

  Bedrijventerrein De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio. Er is een sterke concentratie van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op dit terrein.

 • Bedrijventerrein Habraken

  Habraken is een modern, groen en duurzaam bedrijventerrein in de noordwesthoek van Veldhoven.

 • Bedrijventerrein Zandven

  Op bedrijventerrein Zandven kunt u werken en wonen gemakkelijk combineren. Het terrein ligt op de grens van het stedelijke gebied van Veldhoven/Eindhoven en de landelijke Kempen.

 • Bereikbaar Veldhoven

  De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen. Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven staat die bereikbaarheid onder druk.

 • Inkoop en aanbestedingen

  De gemeente Veldhoven koopt haar werken, diensten en leveringen in volgens een vastgesteld inkoopbeleid en bijbehorende procedure.

 • Kinderopvang starten

  Wilt u een kinderopvang beginnen of gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Melding of omgevingsvergunning milieu

  Gaat u een bedrijf bouwen of uitbreiden of verhuist uw bedrijf? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

 • Rotonde

  U kunt uw organisatie promoten via reclameborden op rotondes. Plaats uw reclamebord in ruil voor groenonderhoud en/of betaling.