Stempas

Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023. U ontvangt deze uiterlijk 8 november 2023 per post.

Wat kan ik doen als ik geen stempas heb ontvangen of mijn stempas kwijt ben?

Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt in dit geval een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Uw oude stempas is dan niet meer geldig. Dit kan op twee manieren:

  1. Stempas schriftelijk aanvragen
    Stuur vóór vrijdag 17 november een brief naar: Gemeente Veldhoven, Projectgroep Verkiezingen, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet hier in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en aanvraag in.
     
  2. Stempas aanvragen in het gemeentehuis
    U kunt tot uiterlijk 21 november 12.00 uur uw vervangende stempas aanvragen in het gemeentehuis.  Vergeet dan niet om uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart mee te nemen. U vindt de openingstijden van het gemeentehuis hier.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek