Subsidie Goed leef-en woonklimaat

Het doel van de subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat is het bevorderen van ontmoeting, algemeen welzijn en het versterken van de sociale structuur voor alle inwoners van Veldhoven.

De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties die dit ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies voor  jeugdsport, scouting, speeltuinen, muziekschool, zwembad, theater, dorpsverenigingen, ouderenbonden, zang- en muziekverenigingen, dorpsfeesten en jaarlijkse tradities, toeristische en recreatieve voorzieningen.

Subsidieplafonds

De subsidieregeling Goed Leef en woonklimaat kent meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die dan nog binnenkomen, kunnen worden geweigerd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • Sportieve evenementen € 7.500
  • Culturele evenementen € 12.000
  • Straat- en buurtactiviteiten € 14.344 (ook voor particulieren)
  • Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 5.250

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat.

Aanvragen

U vraagt een subsidie aan met een aanvraagformulier.

Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als er subsidie aan u is toegekend en deze achteraf nog vastgesteld moet worden, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek