Subsidie Goed leef-en woonklimaat

Het doel van de subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat is het bevorderen van ontmoeting, algemeen welzijn en het versterken van de sociale structuur voor alle inwoners van Veldhoven.

De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties die dit ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies voor jeugdsport, scouting, speeltuinen, muziekschool, zwembad, theater, dorpsverenigingen, ouderenbonden, zang- en muziekverenigingen, dorpsfeesten en jaarlijkse tradities, toeristische en recreatieve voorzieningen.

Subsidieplafonds

De subsidieregeling Goed Leef en woonklimaat heeft meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, de gemeente de dan nog binnenkomende aanvragen kan weigeren. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

  • Sportieve evenementen € 7.500
  • Culturele evenementen € 12.000
  • Straat- en buurtactiviteiten € 14.246 (ook voor particulieren)
  • Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 5.000

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de Subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat.

Aanvragen

Op dit moment passen we de uitgangspunten van de subsidieregeling aan. Daarom kunt u vanaf 1 mei pas weer subsidie aanvragen. 

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als er subsidie aan u is toegekend en de gemeente deze achteraf nog moet vaststellen, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie (PDF, 100.7 kB) in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek