Subsidie Goed leef-en woonklimaat

Het doel van de subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat is het bevorderen van ontmoeting, algemeen welzijn en het versterken van de sociale structuur voor alle inwoners van Veldhoven.

De gemeente Veldhoven stimuleert dat alle inwoners van Veldhoven naar vermogen meedoen aan de Veldhovense samenleving. De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties die dit ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies voor jeugdsport, scouting, speeltuinen, muziekschool, zwembad, theater, dorpsverenigingen, ouderenbonden, zang- en muziekverenigingen, dorpsfeesten en jaarlijkse tradities, toeristische en recreatieve voorzieningen. 

Subsidieregelingen

De Subsidieregeling Vitale samenleving bevordert een inclusieve samenleving: voor mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is of die een risico lopen om op afstand te komen. De Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat faciliteert het samen leven en ontmoeten voor alle inwoners van Veldhoven. De subsidies voor 2021 zijn al voor dit jaar toegekend.

Gewijzigde regelingen per 1 januari 2022

Het college heeft de subsidiegrondslagen aangepast in beide regelingen. Deze gewijzigde regelingen gaan in op 1 januari 2022. Hier vindt u de nieuwe regeling Goed Woon- en Leefklimaat 2021 en de bijlage, geldend vanaf 2022. Alle organisaties die in 2021 subsidie hebben ontvangen, hebben bericht gekregen over de wijze waarop aanvragen voor 2022 kunnen worden gedaan. Dit moet voor 30 september 2021 gebeuren. Heeft u geen informatie ontvangen en wilt u wel subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op via participatie@veldhoven.nl

Stimuleringssubsidie

Er is binnen de regelingen ook jaarlijks stimuleringssubsidie beschikbaar. Dit is bedoeld voor eenmalige activiteiten. De subsidieregeling Goed Leef- en Woonklimaat (PDF, 131.4 kB) heeft meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die daarna nog binnenkomen, worden geweigerd.

De volgende subsidieplafonds zijn ingesteld:

  • Sportieve evenementen € 7.500,-
  • Culturele evenementen € 12.000,-
  • Straat- en buurtactiviteiten € 14.246,- (ook voor particulieren) (in 2022 € 15.000,-). Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de pagina Subsidie Straat- en Buurtactiviteiten
  • Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 5.000,- (in 2022 € 10.000,-)

U vindt in de bijlage bij de subsidieregeling de activiteiten waarvoor subsidie kan worden gevraagd en de voorwaarden. U kunt uw aanvraag sturen aan gemeente@veldhoven.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u in veel gevallen nog een verantwoording toesturen. Hierdoor kan uw subsidie definitief worden vastgesteld. Of dit voor u geldt, leest u in de beschikking en budgetovereenkomst die u heeft gekregen. Indien dit voor u geldt, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie (PDF, 77.5 kB) in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek