Vergunningvrij bouwen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Of heeft u geen vergunning nodig.

Vergunning nodig of niet

Ga met de vergunningscheck na of u vergunningvrij mag bouwen of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen en bespreek uw plannen altijd met de buren

Check het bestemmingsplan

Heeft u volgens de vergunningcheck een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouw, of wordt er aangegeven dat het bouwplan ook moet voldoen aan het geldende bestemmingsplan om geheel vergunningsvrij te zijn? Dan kunt u in het bestemmingsplan nagaan waar wat gebouwd mag worden. 

Vooroverleg

Voor kleinere bouwwerken zijn er duidelijke regels. Heeft u grotere plannen, vraag dan een vooroverleg aan. De gemeente controleert dan (schriftelijk) of uw plannen vergunningvrij kunnen worden gerealiseerd. Stuur ons per e-mail (omgevingsloket@veldhoven.nl) of post een duidelijke tekening met maatvoering van uw plannen. Doe het pdf-bestand van de vergunningcheck van Omgevingsloket Online erbij. 

Voorwaarden vergunningvrij bouwen

Mag u vergunningvrij bouwen? Dan gelden de volgende voorwaarden.

  • Uw vergunningvrije verbouwing of bouwwerk moet voldoen aan de bouwtechnische regels van het Bouwbesluit. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente optreden tegen het uiterlijk van uw bouwwerk
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw/verbouwing en de afstemming met uw buren hierover

Overige vergunningen/meldingen

Als uw plannen verder gaan dan alleen het uitvoeren voor bouwwerkzaamheden, ga dan na of u nog een andere vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld:

  • Sloopmelding: als er bij de verbouwing meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat en/of er asbesthoudend materiaal vrijkomt

Bedrijven kunnen daarnaast te maken krijgen met:

Tips

  • Bewaar de Vergunningcheck uit het Omgevingsloket Online, samen met uw (plattegrond)tekeningen
  • Laat altijd bouwkundige tekeningen maken en vraag meerdere schriftelijke offertes op: dit geeft betere waarborgen op een succesvolle verbouwing
  • Voer uw plannen duurzaam en natuurvriendelijk uit

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek