Vergunningvrij bouwen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Controleer eerst of u een vergunning moet aanvragen. Misschien hoeft u alleen een melding te doen en heeft u geen vergunning nodig.

Aanpak

  1. Onderzoek met de vergunningscheck of u wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen. Bewaar het resultaat van de vergunningscheck. U kunt dit opslaan als pdf-bestand.
  2. Bespreek uw plannen altijd met de buren. Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen.
  3. Hebt u geen omgevingsvergunning nodig maar moet uw bouwplan wel passen in het geldende bestemmingsplan? Bekijk dan in het bestemmingsplan wat en waar u mag bouwen.
  4. Hebt u wel een omgevingsvergunning nodig? Lees dan verder op de pagina Omgevingsvergunning.

Vooroverleg

Voor kleinere bouwwerken zijn er duidelijke regels. Hebt u grotere plannen? Vraag dan een vooroverleg aan. Wij controleren dan (schriftelijk) of u uw plannen echt vergunningvrij kunt uitvoeren. Stuur ons een duidelijke tekening van uw plannen met de maten erop. Doe het resultaat van de vergunningcheck van Omgevingsloket Online (pdf-bestand) er ook bij. Stuur dit per e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl. Per post opsturen kan ook. Zet op de envelop ‘vooroverleg omgevingsvergunning’.

Voorwaarden vergunningvrij bouwen

Mag u vergunningvrij bouwen? U moet zich ook dan houden aan de bouwtechnische regels van het Bouwbesluit. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw/verbouwing. En voor het overleg met uw buren hierover. Heel af en toe is de gemeente niet akkoord met hoe uw bouwwerk eruitziet. Dit gebeurt bijna nooit. Maar de gemeente kan ingrijpen als ze dat nodig vindt.

Andere vergunningen/meldingen

Controleer altijd of u nog een andere vergunning nodig hebt. Of iets officieel moet melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • Sloopmelding: als er meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat. En/of als er materiaal vrijkomt waar asbest in zit.

Bedrijven kunnen ook nog te maken krijgen met:

Tips

  • Bewaar de Vergunningcheck uit het Omgevingsloket Online, samen met uw (plattegrond)tekeningen
  • Laat altijd bouwkundige tekeningen maken
  • Vraag verschillende schriftelijke offertes op. Vergelijk niet alleen de prijs maar ook de kwaliteit van het werk.
  • (Ver)bouw duurzaam en natuurvriendelijk

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek