Bestemmingsplan, herziening of wijziging aanvragen

Als bij de beoordeling van uw bouwplan in het vooroverleg blijkt dat uw plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Dit heet een principeverzoek.

Principeverzoek indienen

U dient het volgende bij de gemeente in:

  • Een goede omschrijving van de door u gewenste (bedrijfs-)activiteiten
  • Een duidelijke kaart met daarop schematisch de gewenste plattegrond
  • De kadastrale gegevens of het adres van het perceel of gebouw

Behandeling van uw verzoek

Uw principeverzoek wordt door verschillende afdelingen (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu) beoordeeld. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Naar aanleiding van deze beoordeling neemt het college een standpunt in.

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een herziening van het gebied waarin uw perceel ligt, en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Prijs

Behandeling principeverzoek Prijs
Leges vooroverleg omgevingsvergunning  € 100,00
Principeverzoek € 800,00
Totale prijs behandelen principeverzoek € 900,00

Ook aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan via een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een principeverzoek zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek