Subsidie Hardcups bij vergunningsplichtige evenementen

We stimuleren organisatoren van evenementen om met herbruikbare bekers (hardcups) te werken. Daarom kunt u gebruikmaken van een subsidieregeling.

Het gaat om een eenmalige subsidie per goedgekeurde aanvraag van maximaal €1.000,-.

Voorwaarden

  • Alleen personen of organisaties die in Veldhoven een evenement organiseren op grond van artikel 2:13 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) kunnen een aanvraag doen (vergunningsplichtige evenementen).
  • U kunt subsidie aanvragen voor kosten die zijn gemaakt voor het aanschaffen van hardcups, munten ten behoeve van het gebruik van hardcups en/of het regelen van schoonmaakfaciliteiten ten behoeve van het gebruik van hardcups.
  • De kosten zijn gemaakt in de periode van 1 mei 2024 tot 1 mei 2025.
  • De subsidieaanvraag is gedaan in de periode van 1 mei 2024 tot 1 mei 2025. Aanvragen buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.
  • De volgorde van binnenkomst is de volgorde waarin wij de aanvragen behandelen. Er geldt een subsidieplafond van €15.000,-. Is dit bedrag bereikt? Dan kunnen we geen subsidies meer toekennen.
  • Kosten die al zijn vergoed of op een andere manier kunnen worden vergoed, komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag kan alleen via de groene knop ‘Aanvragen subsidie hardcups’ worden ingediend. Bij de aanvraag levert u ook bewijsstukken in.

Aanvragen subsidie hardcups

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek