Subsidie Toegankelijkheid in horecabedrijven

We stimuleren Veldhovense horecabedrijven om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Daarom kunt u gebruikmaken van een subsidieregeling.

Het gaat om een eenmalige subsidie per goedgekeurde aanvraag van maximaal € 1.000,-.

Voorwaarden

  • Alleen horecabedrijven in gemeente Veldhoven kunnen een aanvraag doen.
  • U kunt subsidie aanvragen voor kosten die zijn gemaakt voor het toegankelijker maken van het eigen horecabedrijf. Het gaat hierbij om het verbreden van toegangsdeuren, het aanbrengen van elektrische deuropeners, het weghalen van niveauverschillen in of bij het horecabedrijf (bijvoorbeeld door het gebruik van een hellingbaan of drempelhulpen) en andere aanpassingen die naar het oordeel van het college bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het horecabedrijf voor mensen met een beperking.
  • De kosten zijn gemaakt in de periode van 1 mei 2024 tot 1 mei 2025.
  • De subsidieaanvraag is gedaan in de periode van 1 mei 2024 tot 1 mei 2025. Aanvragen buiten deze periode worden niet in behandeling genomen.
  • De volgorde van binnenkomst is de volgorde waarin wij de aanvragen behandelen. Er geldt een subsidieplafond van € 15.000,-. Is dit bedrag bereikt? Dan kunnen we geen subsidies meer toekennen.
  • Kosten die al zijn vergoed of op een andere manier kunnen worden vergoed, komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag kan alleen via de groene knop ‘Aanvragen subsidie toegankelijkheid horecabedrijven’ worden ingediend. Bij de aanvraag levert u ook bewijsstukken in.

Aanvragen subsidie toegankelijkheid horecabedrijven

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek