Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers, vervallen dubbelbestemming archeologie zuidwestelijk deel

In het zuidwesten van het bestemmingsplangebied 'Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers' is een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' opgenomen. Op 10 mei 2011 is door het college van burgemeester en wethouders een selectiebesluit genomen, op basis waarvan het beschermen van de archeologische waarde van deze locatie (de steentijdvindplaats) door middel van de dubbelbestemming niet meer noodzakelijk is. Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het niet meer opnemen van de dubbelbestemming voor de gronden in het zuidwestelijk deel van het plangebied van het bestemmingsplan 'Oerle-Zuid, eerste fase'.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.013301archeologie
Datum:13 maart 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Wijzigingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek