MFA Zuid

Het bestemmingsplan “MFA Zuid” voorziet in de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie, ten behoeve van onder meer een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, aan het Pastoor Jansenplein, naast de locatie waar nu basisschool Op Dreef is gevestigd.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.071100MFAzuid
Datum:27 maart 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek