Omgevingsvisie Veldhoven

Kenmerk:NL.IMRO.0861.OV00001
Datum: 1 september 2021
Status:In voorbereiding
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek