Buitengebied van de gemeente Veldhoven

Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor alle gronden die deel uitmaken van het buitengebied van de gemeente Veldhoven. Door het opnemen van gebruiks- en bebouwingsregels wordt bepaald hoe de gronden mogen worden gebruikt en wat er op mag worden gebouwd.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.041100BGEBIED2009
Datum:15 december 2009
Status:Deels onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek