Bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Kleine Vliet 3-4

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een bijgebouw van 120 m2 ter hoogte van Kleine Vliet 3-4 in ruil voor de sloop van de daar gesitueerde bebouwing.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.041103KLEINEVLIET4
Datum:20 september 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek