Kempenbaan-West

Dit bestemmingsplan voorziet in een nieuwe aansluiting op de A67 ter hoogte van de Locht, een verbreding van de Kempenbaan richting de Locht vanaf De Run 6800 en een actuele bestemming voor enkele gronden gelegen binnen het plangebied. De keuze van het tracé voor de aansluiting van de A67 is gebaseerd op het ‘Milieueffectrapport Kempenbaan en Aansluiting A67’ (MER), wat in de periode van 5 april tot en met 16 mei 2013 al ter inzage heeft gelegen.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00031
Datum:30 oktober 2018
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek