Reparatie Kernrandgebied, Grote Kerkepad 35

Op 12 november 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kernrandgebied gewijzigd vastgesteld. Ingesteld beroep tegen dit vaststellingbesluit is voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanleiding geweest dit vaststellingsbesluit te vernietigen voorzover aan het perceel Grote Kerkepad 35 geen aanduiding is toegekend op basis waarvan een gezamenlijk oppervlak aan bijgebouwen groter dan 150 m2 mogelijk werd gemaakt. In diezelfde uitspraak ziet de Afdeling aanleiding om de gemeenteraad op te dragen - met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen - voor de vernietigde planonderdelen een nieuw besluit te nemen. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan voornoemde uitspraak van de Afdeling. Het bestemmingsplan voorziet dan ook in de mogelijkheid tot het bouwen van meer dan de gestelde 150 m2 aan bijgebouwen op het perceel Grote Kerkepad 35,

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00038
Datum: 7 oktober 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek