Maxima Medisch Centrum (MMC)

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het totale terrein van het Maxima Medisch Centrum aan de Run 4600. Het uitgangspunt bij de actualisering is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden ongewijzigd blijven.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00076
Datum:30 mei 2017
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek