De Run 2008, herziening I, 2010

De herziening van het bestemmingsplan ‘de Run 2008’ behandelt onder andere de voorwaarden voor het toestaan van bedrijven in de categorie 1 en 2, het veiligstellen van archeologische waarden in het gebied en enkele aanpassingen van de verbeelding. Hiernaast zijn enkele individuele verzoeken van bedrijven om herziening van het bestemmingsplan meegenomen in deze herziening van het bestemmingsplan ‘De Run 2008’.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.HERZDERUN2008
Datum:16 december 2010
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek