Omgevingsvisie Veldhoven

Kenmerk:NL.IMRO.0861.OV00002
Datum: 6 februari 2024
Status:Vastgesteld
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek