Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Omgevingsvergunning De Looierij-De Plaatse Veldhoven

De gemeente heeft het voornemen om een perceel aan De Plaatse dat voor woningbouw bestemd was, in te zetten voor de realisatie van een horecapand. De voorgenomen bestemming past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken moet de bestemming van het projectgebied worden gewijzigd in de bestemming “Horecabedrijf categorie 2”. Hiervoor is een afwijkingsprocedure nodig.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.PB00002
Datum:26 augustus 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek