Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven

In een structuurvisie beschrijft de gemeente de huidige en toekomstige situatie van een gebied. Het geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca of woningen en welke grond bedoeld is voor wegen of parken.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.000100RSVV
Datum: 3 juni 2009
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Structuurvisie
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek