Buitengebied, herziening Volmolenweg 9

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in haar uitspraak van 5 november 2014 over het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, 1e herziening’ dat de begrenzing rondom het perceel Volmolenweg 9 onzorgvuldig was vastgesteld. De Raad van State bepaalde dat de gemeenteraad voor het perceel Volmolenweg 9 een nieuw plan diende vast te stellen. Naar aanleiding van deze uitspraak is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Volmolenweg 9’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een regeling voor een kwekerij op het perceel Volmolenweg 9.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.00043
Datum:18 mei 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek