Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers

Het bestemmingsplan “Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers” voorziet in de ontwikkeling van ongeveer 300 woningen en een zorgsteunpunt en de aanleg van de zogenaamde verlengde Heerbaan in een gebied ten zuiden van de kern Oerle.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.011300OERLEZUID
Datum:17 mei 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek