Kempenbaan - Oost

Dit bestemmingsplan heeft globaal betrekking op het oostelijk gedeelte van de Kempenbaan vanaf het kruispunt van de Kempenbaan met De Run 6800 tot aan de N2. Om de gewenste reconstructie van de Kempenbaan mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.031100KEMPENBAAN
Datum:26 maart 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek