Bestemmingsplan De Run 2008, herziening asml I

Het bestemmingsplan "De Run 2008, herziening ASML I" voorziet in het toevoegen van een bestaand deel van het bedrijventerrein aan de bedrijfsgronden van ASML. Daarbij wordt in een deel van het plangebied een bouwhoogte van 30 meter toegestaan, daar waar dit in het geldende plan “De Run 2008, herziening 1, 2010” slechts 20 meter was. Tevens wordt de bouw van een parkeergarage langs de A67 toegestaan.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.031102RUNASMLI
Datum:27 september 2011
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek