Centrum

Het bestemmingsplan voorziet in een geactualiseerde regeling met bijbehorende verbeelding. Het gebied dat wordt aangemerkt als ‘centrum van Veldhoven’ wordt globaal begrensd door de Bossebaan aan de zuidzijde, de wijk Cobbeek aan de westzijde, de Heemweg aan de oostzijde (inclusief de Reijenburg) en de Heerbaan aan de noordzijde (inclusief de verhoogde rotonde).

Kenmerk:NL.IMRO.0861.051100CENTRUM
Datum:12 november 2013
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek