Oerle-Zuid,herziening I

Dit bestemmingsplan voorziet in een flexibelere planologisch-juridische regeling van het noordwestelijk gedeelte van het uitbreidingsgebied Oerle-Zuid, gelegen tussen de Zandoerleseweg en de Zittardsestraat. Om flexibeler in te kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden wordt voor dit gedeelte een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Ook wordt om deze redenen de Welstandsnota aangepast. Hiertoe is het document ‘Beeldkwaliteitsplan Oerle-Zuid, wijziging augustus 2014’ opgesteld.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00029
Datum: 9 december 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek